Sauda kommune har signert avtale med Geomatikk

Sauda kommune har signert avtale om Samordnet gravemeldingstjeneste og søknadsbehandling via Geomatikk. Oppstart 07.03.19.