Ski kommune har signert avtale med Geomatikk om behandlinger av gravesøknader

Fra og med 18.10.2019 starter Ski kommune med behandlinger av gravesøknader via Geomatikk sine systemer. Skjema er tilgjengelig i kundeportalen.