Vadsø kommune har signert avtale med Geomatikk

Vadsø kommune har signert avtale om søknadsbehandling for Vei via Geomatikk. Oppstart 12.04.19.