Avviksmåling med GNSS-utstyr for Nordlandsnett

De fleste netteiere sliter med dårlig kvalitet på sin nettdokumentasjon. Dette kan være en konsekvens av manglende krav til dokumentasjon av nettet, dårlig oppfølging eller at man har kjøpt opp nett som er dårlig dokumentert. Vi i Geomatikk ser at ca. 30% av graveskadene som oppstår, skyldes mangelfull dokumentasjon, dvs. at ledningene ikke er dokumentert eller dokumentert i feil posisjon. 

Dårlig kvalitet på dokumentasjonen påfører netteierne ekstra kostnader i form av flere skader, plunder og heft i tilknytning til utbygging og vedlikehold av nettet, misfornøyde kunder og dårligere renommé.  

Vi i Geomatikk utfører påvisning av ledninger i grunnen for dem som ønsker å grave. Som en del av påvisningsarbeidet i felt skal vi dokumentere avvik i nettdokumentasjonen, slik at netteier kan oppdatere sitt nettinformasjonssystem. Dette avviket mottar netteier i form av en kartskisse der avviket er tegnet inn manuelt. 

I 2019 valgte vi å utstyre alle våre feltteknikere med GNSS-utstyr. Dette betyr at vi kan måle inn avvik i dokumentasjonen med CPOS-nøyaktighet, og bringe dette over til netteier i form av en koordinatfil på avtalt format. Alle innmålte avvik blir gjort tilgjengelige for netteier gjennom Innsynsportalen for nedlastning og import til netteiers nettinformasjonssystem. Dette er en tjeneste som netteier kan anskaffe som et tillegg til dagens tjeneste.   

Nordlandsnett AS var første kunde som inngikk avtale om innmåling med GNSS-utstyr fra oss i Geomatikk. Nordlandsnett har fastlagt hvilke kriterier som definerer et avvik, dvs. hvilke avvikstoleranser som gjelder for de ulike typer ledningsobjekter. Det er kun slike avvik som blir innmålt, mens øvrige avvik avmerkes på skisse på vanlig måte.

Når vi i Geomatikk har målt inn avviket, lastes dette opp i innsynportalen slik at Nordlandsnett kan laste ned resultatet for videre innlegging i deres nettinformasjonssystem, Netbas.

Driftsingeniør Veronika Wiik i Nordlandsnett er den som har vært initiativtager og den som følger opp dette arbeidet i praksis. Vi har tatt en prat med henne om deres erfaringer:

Hvilke erfaringer har dere gjort med tjenesten så langt?

I utgangspunktet er vi veldig fornøyd, fordi vi hele tiden har mulighet til å laste inn avvik som er gjort ute på grøftekanten og avviket er stort sett overført til Netbas allerede dagen etter. Dette bidrar i tillegg til at Geomatikk til enhver tid har siste versjon av kartet.

Hva vil du si er den største gevinsten for dere i Nordlandsnett ved å benytte vår tjeneste for avviksmåling med GNSS-utstyr?

Den største gevinsten med å bruke dette systemet er at avviket er tilgjengelig kort tid etter at det er avdekket. Nordlandsnett laster dette ned og legger det rett inn i Netbas og det går overføringer mellom Nordlandsnett og Geomatikk hver natt. Dette betyr at graveentreprenør til enhver tid har siste versjon av kartet.

Hvilke tilpasninger/forbedringer av tjenesten mener du det er viktig at Geomatikk foretar for at denne skal fungere optimalt for dere som netteier?

Det vi savner i tjenesten er at avviket kunne vært målt inn også utenfor søkt graveområde, i en og samme operasjon. Slik det er nå har vi ikke hele avviket med oss, slik at vi må bruke annen entreprenør for å få målt inn hele avviket. Å måle inn hele avviket på aktuelle kabel, selv om graveområdet ikke er like stort, er noe vi ønsker oss at Geomatikk skal gjøre når de først er på stedet

Nordlandsnett har store områder og ofte bruker man lang tid for å komme seg til en lokasjon, og da er det mest økonomisk fornuftig at Geomatikk tar hele jobben når de først er der, i stedet for å sende inn avviket og det deretter må sendes ut ny entreprenør for innmåling.

Veronika forteller videre at hun opplever oss i Geomatikk som en fremoverlent leverandør som lytter til forslag og til løsninger og sørger for at tjenester og løsninger blir bedre og bedre. I tilknytning til dette kan vi fortelle at vi allerede er i ferd med å få på plass en utvidelse av tjenesten, der vi vil måle inn avvik utenfor graveområdet så langt dette lar seg løse rent praktisk.

Vi i Geomatikk setter stor pris på samarbeidet med kunder som Nordlandsnett som gir oss som leverandør noe å strekke oss etter, og bidrar til at vi kan tilby de beste tjenestene og løsningene i markedet.

Ønsker du å vite mer om avviksinnmåling og tjenesten vi kan tilby netteiere? Les mer her, eller se vår korte informasjonsvideo nedenfor.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med avviksmåling og kvalitetsheving av ledningsdokumentasjon.

Magne Kippervik
Salgs- og markedsdirektør
+47 916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no