Blåsing av lyttetråd i rørtrase

Siden høsten 2019 har vi levert blåsing av søketråd som en tjeneste til våre kunder på Østlandet. Dette er en tjeneste vi leverer til netteiere, i hovedsak fiberaktører, som har utfordringer med å finne infrastrukturen, eller som avdekker at metallfrie traseer ikke er innmålt, eller er dokumentert med feil geografisk beliggenhet. I slike tilfeller tilbyr vi i Geomatikk å blåse inn søketråd i tilgjengelige rør, for deretter å lytte opp søketråden, samt måle inn denne og levere data i en digital fil i ønsket format.

Telia Norge ved Jarle Larsen Skjæveland er en av våre kunder som har mottatt denne tjenesten fra oss. Skjæveland forteller at han er svært fornøyd med leveransene som han har mottatt så langt, og ser for seg å bestille flere slike oppdrag fremover etter hvert, både med blåsing og oppdatering i forbindelse med påvisning.

«Leveransene var veldig ryddige og greie å bruke».

Vi kan blåse inn søketråd i de fleste rørstørrelser opp til 110 mm, både i rør med og uten kabel. Vi vil fortrinnsvis forsøke å blåse tråden gjennom rør uten innhold, men i mange tilfeller har alle rørene innhold. Vi forsøker til tross for dette å gjennomføre blåsingen, selv om dette kan være noe mer komplisert.

Dersom kunden ønsker det, kan vi også la tråden bli liggende igjen etter blåsing, slik at denne på et senere tidspunkt kan brukes som trekketråd ved trekking av fiberkabel gjennom røret.

Vi opplever stor suksess med dette på Østlandet, og ser nå på mulighetene for å rulle ut denne tjenesten til andre geografiske områder. I øvrige deler av landet er feltteknikerne utstyrt med stakefjær (120 meter), og vi kan benytte denne for dette formålet med de avgrensninger som følger av dette.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan dette kan løse utfordringer i din virksomhet.

Bjørn Solberg
Markedskonsulent
bjorn.solberg@geomatikk.no
Tlf: 977 96 286