DN: Krangler om hvem som skal ta regningen for gravefeil

Mandag 03.februar skriver Dagens Næringsliv om regjeringens forslag til makspris på påvisning av fiber og rør under bakken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i en årrekke arbeidet med lover og forskrifter i den hensikt å regulere dokumentasjon av ledninger i grunnen og hvordan oppfølging og beskyttelse av disse ledningene skal foregå. Herunder innmåling av nye ledninger, dokumentasjon av ledninger avdekket under gravearbeid, utlevering av kartinformasjon og påvisning av ledninger i felt. Arbeidet har foregått under endringer til plan- og bygningsloven (PBL). Formålet med arbeidet har vært å redusere totale samfunnskostnader ved gravearbeider og graveskader.

Samtidig som KMD har arbeidet med regulering har markedet utviklet seg og de fleste ekom-aktørene har innført en delvis brukerbetaling for tiltakshavere som ikke er grunneiere eller offentlige aktører. Denne endringen som kom i 2015, har på fem år ført til en økning i antall påvisninger på 20% og redusert registrerte skader på ledninger som følge av graving med 40%. Markedet har altså oppfylt det formålet KMD har hatt med sitt arbeid.

KMD foreslo i sine første utkast en rolle for Kartverket som arkiv og distributør av ledningsinformasjon, senere endret til register over ledningseiere i en region. Disse forslagene til sentrale registre hos Kartverket ble trukket av KMD under høringsprosessene av henholdsvis forskriftsendring til PBL i 2013 og ny §2-3 til PBL i 2017, etter motstand fra ledningseiere og andre aktører. Det har imidlertid vært bred enighet om behovet for å definere standarder og krav til innmåling av nye ledninger.

Det siste forslaget til regulering som har kommet fra KMD er forskrift til ny § 2-3 i PBL som var på høring frem til 3.januar i år. Dette forslaget vil forby brukerbetaling ved påvisning og innføre maksimalpriser for utlevering av kartdokumentasjon til utbyggere og entreprenører. Det er ikke bare netteier selv som berøres av dette forslaget, men også tjenesteleverandører med verdiøkende tjenester som samler kart fra flere netteiere. Prismodellen for kartutlevering er nemlig slik at det for kart for en netteier maksimalt kan tas kr 400 i gebyr, mens det for et samlet kart for 2 netteiere kun kan tas kr 500, videre kr 600 for 3 netteiere eller flere. Det betyr at et kart, som har mye informasjon og er enklere å benytte, får en lavere pris pr netteier. Reguleringen vil også gi et dobbelt insentiv til netteierne for å sende ut kart – som det kan tas betalt for – og ikke fysisk påvise som det ikke kan tas betalt for.

KMD ser med sitt forslag til regulering helt bort fra de gode resultatene som er oppnådd. Dette til tross for at en samfunnsøkonomisk analyse som KMD har fått utført sier at med de opplysningene som har fremkommet om utviklingen av graveskader de siste årene, så ville en samfunnsøkonomisk analyse av innføringen av ny § 2-3 i PBL ikke blitt anbefalt.

Dette er bakgrunnen for de uttalelsene som fremkommer fra Geomatikks side i artikkelen i DN.

Dagens Næringslivs artikkel kan leses av abonnenter her.

Skrevet av
Knut Bratsberg
Administrerende direktør
knut.bratsberg@geomatikk.no
901 31 218