Dokumentasjonskontroll og kvalitetsheving i strømnettet for Elvia AS

Geomatikk har siden 1999 utført GIS-tjenester for nettselskapet Elvia (den gang Viken EnergiNett). På det meste jobbet over 30 personer fra Geomatikk på fulltid med konvertering fra FacilPlus til GeoNIS. Siden den gang har vi bistått Elvia i arbeidet med å heve kvaliteten på datagrunnlaget i GeoNIS.

Elvia AS er Norges største nettselskap, og leverer strøm til rundt 2 millioner mennesker i Innlandet, Oslo og Viken. Selskapet ble til 1. januar 2020 etter en fusjon av Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

I sør opererer Elvia nesten kun med eksterne entreprenører som utfører oppdrag inkludert dokumentasjon, mens i nord bruker de nesten 100% interne entreprenører og har om lag 200 egne montører som utfører hele jobben, inklusiv sluttdokumentasjon av ledningsnettet i Elvias nettinformasjonssystem. Denne dokumentasjonen må kontrolleres og kvalitetssikres i henhold til strenge krav før den kan «postes» ned i kartet, slik at endringene blir synlig for alle. Vi i Geomatikk har flere GIS-konsulenter som bistår netteiere som Elvia med denne dokumentasjonskontrollen.

To av våre GIS-konsulenter, Solveig og Ingrid, har begge jobbet i Geomatikk i over 20 år. De møttes første gang i 1999 på et prosjekt for Viken Energi (tidligere Hafslund Nett) og har fulgt hverandre siden. Solveig og Ingrid har gjennom årenes løp jobbet på mange ulike prosjekter for ulike kunder, og mesteparten av tiden har de sittet utstasjonert hos kunder av Geomatikk. I dag sitter de hos nettselskapet Elvia hvor de nettopp bistår med dokumentasjonskontroll og kvalitetsheving av nettet.

Kontroll av dokumentasjon

Hver gang det utføres et byggeoppdrag eller vedlikehold i nettet til Elvia, så skal dette dokumenteres i GIS-systemet og i øvrige systemer. Elvia har egne ansatte og konsulenter som kontrollerer denne informasjonen levert av ulike entreprenører.

Leif Erik Loftenes er tidligere avdelingsleder i avdelingen som Solveig og Ingrid tilhører, og en av hovedoppgavene til denne avdelingen er nettopp dokumentasjonskontroll. Ifølge Loftenes utgjør Solveig og Ingrid en uvurderlig styrke til de faste ansatte i nettselskapet.

«Dette er jo erfarne folk som har jobbet med dette lenge og virkelig kan tingene sine. De er uvurderlige for oss å ha som en styrke til de faste ansatte.»

Elvia har blant annet ca. 40 000 kabelskap/fordelingsskap og flere titalls tusen kilometer med kabler. Dette innebærer at hver gang det gjøres endringer i nettet så må dette dokumenteres. Denne datafangsten kvalitetssikres videre av GIS-konsulenter, blant annet fra Geomatikk, før de postes ned i kartet.   

Strenge krav til godkjent dokumentasjon

Elvia har strenge krav til sin dokumentasjon, og Solveig og Ingrid er blant de som sørger for at disse kravene ivaretas ved å kvalitetssikre dataene før de godkjennes og postes i Elvias nettinformasjonssystem, GeoNIS.

«Nå jobber jeg blant annet med kontroll av dokumentasjon og datafangst fra prosjekter utført på fordelingsskap i Østfold. Der er det andre firmaer eller entreprenører som har gjort denne jobben, og så sitter jeg og kvalitetssikrer opplysningene før de blir godkjent», forteller Ingrid.

«Jeg jobber med kontroll av entreprenørenes dokumentasjon. Passer på at det er i henhold til kravene Elvia har i sitt nettbibliotek.

Entreprenøren leverer inn dokumentasjon på endringer de har gjort i nettet, og dette blir ikke synlig i kartet før det er kontrollert og godkjent. Er det ikke i henhold til kravene i nettbiblioteket, sendes det tilbake til dokumentøren. Der er vi veldig strenge» supplerer Solveig.

I forbindelse med oppkjøp av andre nettselskaper, har Elvia også vært nødt til å rydde opp i og samkjøre dokumentasjonen fra andre systemer inn i GeoNIS. Oppryddingsarbeid er noe både Solveig og Ingrid trives med.

«Når nye områder blir lastet inn i GeoNIS blir det ofte litt rot fra det ene systemet til det andre. Vi har vært med i veldig mange oppryddingsprosjekter, og liker å jobbe med slike ting begge to. Vi har vært borti mange ulike systemer», forteller Solveig.

Kabelpåvisning, dokumentasjon og innmåling av eksisterende anlegg

I tillegg til at våre GIS-konsulenter bistår Elvia med dokumentasjonskontroll og kvalitetsheving av innsamlet ledningsdata, benytter nettselskapet seg også av tjenester fra oss i Geomatikk for selve datafangsten. Når man oppdager at den eksisterende dokumentasjonen ikke stemmer med terrenget, leverer Geomatikk innmålingstjenester til Elvia, hvor vi bistår med dokumentasjon og innmåling av eksisterende anlegg.

Utover dette har Elvia også en fast avtale med oss om kabelpåvisning i hele deres konsesjonsområde, hvor de tilbyr sine kunder gratis påvisning utført av våre feltteknikere, når det skal graves i nærheten av Elvias infrastruktur. Loftenes påpeker at dette er et svært viktig arbeid, og at det er store kostnadsgevinster å hente ved å unngå graveskader i ledningsnettet.

Fra papirbaserte til digitale kart – og fra innmåling i felt til dokumentasjon i NIS

Solveig startet sin karriere i Telenor i 1981 og har vært med på hele reisen fra tegning på folie til digitalisering av papirkart og videre til innmåling i felt og dokumentasjon i nettinformasjonssystemer.

«Da jeg begynte i Telenor satt jeg og tegnet på folie med blyant, det var kun folie og papirkart den gangen. Etter hvert begynte vi å konvertere papirkartene til digitale kart. Det var en veldig stor digitaliseringsjobb som foregikk over flere år.»

Solveig forteller at hun også har jobbet med kabelpåvisning, vært på landmålingskurs og deretter vært ute i felt og gjort innmåling.

«På den tiden så gjorde vi alt. Da var vi ute og landmålte, bearbeidet dataene og fikk det inn på kartene. Det var allsidige oppgaver den gangen. Vi slapp å legge kablene selv da, men vi gjorde resten av prosessen», ler Solveig.

Ingrid startet som teknisk tegner på Akers Mekaniske Verksted i 1972. Arbeidet bestod her i tegning av maskin- og rørarrangement. I 1984 begynte hun hos Akershus Nett hvor hun jobbet i 16 år før hun startet i Geomatikk. Hun var også med på datafangst og feltregistrering av kabel-TV en sesong.

«Den vinteren husker jeg det var 30 minus ute. Jeg syns det var helt topp! Det var jo noe helt annet og man lærte seg noe nytt», sier Ingrid. 

Hvordan havnet dere på kabelkjøret?

«Det var veldig tilfeldig, jeg kjente noen som jobbet i Telenor og som skaffet meg jobb. Jeg skulle jo ikke være der så lenge, men årene gikk og plutselig så sitter vi her i dag», ler Solveig.

Takket være ulike oppdrag, ulike systemer og varierte arbeidsoppgaver gjennom mange år, har både Solveig og Ingrid trivdes så godt i kabelfaget at de har blitt værende.

På nittitallet hadde Solveig bl.a. permisjon fra jobben i 6 år for å følge med mannen til en jobb i henholdsvis Frankrike og Spania

«Det er vel derfor det føles som at jeg ikke har jobbet i samme bedrift i alle disse årene. Jeg har vært så mye rundt omkring og gjort mye forskjellig» forklarer Solveig.

I Geomatikk er det flere som har vært med lenge, og det er klart at gode kollegaer som også har blitt ens venner, samt et godt arbeidsmiljø også har bidratt til at man har trivdes så godt der man er. Solveig og Ingrid har fulgt hverandre og jobbet på mange av de samme prosjektene og for de samme kundene siden 2000. På privaten er både Solveig og Ingrid glad i å oppholde seg ute i skog og mark. Begge har hund og med henholdsvis kolonihage og hytte er det gode muligheter for fine stunder på fritiden.

Forsmak på hjemmekontor i Afrika allerede i 2001

Allerede i 2001 fikk Ingrid en forsmak på den etter hvert så kjente hjemmekontortilværelsen, riktig nok fra «Geomatikks fjernkontor» i Malawi i Afrika. Da ektemannen fikk ett års jobbengasjement i Malawi, pakket Ingrid like godt kofferten med tegninger fra Akershus Nett og ble med på lasset. Innimellom safari og turer bisto hun Akershus Nett med tegninger som skulle tegnes om og ryddes opp i.

«I afrikanske land og i Malawi er det vanlig å ansette lokale mennesker til hjelp i hus og hage, det er mennesker som sårt trenger jobb og inntekter. Så derfor var jeg glad når jeg fikk med arbeidsoppgaver fra Akershus Nett, slik at jeg hadde litt å drive med. Det meste foregikk jo stort sett på epost eller telefon den gangen også. Det var en veldig grei jobb jeg satt med der, jeg sendte bare epost hvis det var noe jeg lurte på.»

Ingrid synes fortsatt hjemmekontor fungerer utmerket den dag i dag, men en kombinasjon med noe kontortid er å foretrekke. Faglige diskusjoner over en kaffe på kontoret med gode kollegaer har vært et savn de siste par årene. 

Utfordrende å sikre ettervekst i GIS-miljøet

GIS-faget kan være et komplisert fag med tunge kompliserte databasesystemer, og Elvia har derfor mye fokus på god intern opplæring, men ser samtidig etter folk med erfaring med GIS-systemer, kunnskap om nettvirksomhet og gjerne forståelse for grunnleggende landmåling – noe som blir stadig viktigere, spesielt med tanke på ny ledningsregistreringsforskrift.

Loftenes peker på en utfordring med å sikre ettervekst i GIS-miljøet. Mange av de som jobber i faget i dag er folk som var med på den forrige «GIS-revolusjonen» for 20-30 år siden, og at det derfor kan være utfordrende å finne nye yngre ressurser med interesse for og kunnskap i faget.

På generelt grunnlag er Loftenes derfor opptatt av viktigheten av å legge til rette for attraktivitet blant yngre generasjoner i GIS-miljøet, men samtidig videreføring av eksisterende kompetanse blant de erfarne i fagmiljøet. Imidlertid tror han at arbeidet som pågår med en ny ArcGIS-plattform vil være en driver for en ny GIS-revolusjon hvor man går over i en mer lettbent arkitektur med mye mer bruk av apper som kan tilpasses og skreddersys for spesialoppgaver. En mer moderne IT-arkitektur vil forhåpentligvis kunne bidra til å gjøre GIS-faget enda mer spennende og fristende for yngre generasjoner å jobbe med.

I perioder supplerer Elvia ofte den faste staben med innleide konsulenter for å ta unna toppene med dokumentasjon og kontroll av alle byggeprosjekter i ledningsnettet. Loftenes forteller at de har erfart en enorm økning i oppdrag de siste årene, spesielt på Østlandet med den pågående byggeboomen i Oslo. Elvia setter derfor stor pris på det Solveig og Ingrid som innleide konsulenter fra Geomatikk bidrar med.

«De er utrolig erfarne og kunnskapsrike medarbeidere, som har drevet med dette i mange år. I tillegg er de jo hyggelige folk å ha rundt seg som du kan stole på, og som bidrar både faglig og sosialt i avdelingen.»

Elvia forbereder seg til ny forskrift

Avdelingen til Loftenes jobber også mye med å gjøre Elvia «complient» i forhold til den nye ledningsregistreringsforskriften, for å kunne tilfredsstille de nye kravene. Dette er en todelt prosess, da forskriften gjør seg gjeldende både systemmessig og dokumentasjonsmessig. Alle nye og eksisterende ledningsnett må kartlegges i henhold til de nye kravene, Loftenes påpeker at det gjerne er på de gamle nettene at den nye forskriften gir størst verdi, ved at man blir tvunget til å kvalitetsheve dokumentasjonen på gamle og komplekse ledningsnett.

Ledningsregistreringsforskriften vil på sikt føre til at man har enda bedre kontroll på nettet og informasjonen i nettinformasjonssystemene – dette vil føre til at planleggingen vil bli enklere, og forhåpentligvis redusere graveskader som oppstår på grunn at feildokumentasjon.

Kontinuerlige systemforbedringer og dedikerte ansatte vil helt klart være sentrale også i den neste «GIS-revolusjonen»!      

Intervjuene som ligger til grunn for denne artikkelen er gjennomført høsten 2021 før ny organisering i Elvia og Leif Erik Loftenes har nå gått over i en annen rolle i nettselskapet. Innholdet er godkjent av Elvia og nåværende avdelingsleder for Solveig og Ingrid.