Geomatikk tilbyr innmåling og dokumentasjon av ledningsanlegg!

Ledningsmåling fra Geomatikk

Visste du at vi i Geomatikk bistår med innmåling av nye ledningsanlegg?

Vi bistår med geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementene. I tillegg utfører vi dokumentasjonsjobben i netteiers nettinformasjonssystem. Det som skiller oss fra andre leverandører er at vi kan utføre hele dokumentasjonsprosessen – fra innmåling i felt til
bearbeiding av data og sluttdokumentasjon i netteiers GIS-system.

Se videoen nedenfor eller les mer her!