Georeferering av ledningskart for Jæren Kabelnett

Grafisk bilde av kart med puntk

I februar i år gjennomførte vi et prosjekt med georeferering av ledningskart for Jæren Kabelnett.

Georeferering foregår ved at man henter inn bilder, for eksempel skannede kart eller reguleringsplaner, og deretter legger inn passpunkter slik at det skannede kartet sammenfaller med andre kartdata. Slik kan man gjøre om et skannet kart til et digitalt kart!

I det digitale kartet kan man legge til den informasjonen man ønsker, og i dette tilfellet er eiendomsgrenser, bygninger og gårds- og bruksnummer nyttig informasjon å ha med.

Nå slipper Jæren Kabelnett å lete blant de mange skannede bildefilene (skannede kart) eller papirkartene de har. I stedet kan de enkelt slå opp eller søke i det digitale kartet, og der få all informasjon fra det georefererte kartet presentert sammen med øvrig vektordata. Det digitale kartet kan også enkelt ses på smarttelefon eller nettbrett, noe som er svært nyttig hvis man er ute i felt.

Ved å skanne og georeferere gamle kart, vil man ha mulighet til å legge det gamle kartet som et bakgrunnsbilde bak øvrige vektordata. Gamle (analoge) kart kan være påvirket både av tidens tann, og som følge av hyppig bruk (bretting og rulling). Dette kan gi geometriske fortegninger flere steder innenfor kartet. Et digitalt bakgrunnskart av god kvalitet gir mange flere bruksområder enn det rene bakgrunnskartet.

Under er forskjellen mellom en georeferering av lav kvalitet, og en georeferering av høy kvalitet, vist.

Lav kvalitet på georeferering

Hvis kvaliteten på georefereringen blir for lav, kan kartet i beste fall kun benyttes som et bakgrunnskart. I eksemplet under ser vi at rutenettslinjene fra det georefererte kartet (grå linjer) avviker relativt mye fra de genererte rutenettslinjene (røde linjer).

Ledningskart som er georeferert

Høy kvalitet på georeferering

Når kvaliteten på georefereringen er høy, kan kartet også brukes for utmål/dokumentasjon, stedfesting og prosjektering. I eksemplet under ser vi at rutenettslinjene fra det georefererte karet (grå linjer) er så godt som identiske med de genererte rutenettslinjene (røde linjer) .

Ledningskart georeferert

 Skrevet av
Lise Sagmyr Ross og Edvind Håpnes

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om georeferering av kart: rita.karlsen@geomatikk-ikt.no