Georeferering av ledningskart

Grafisk bilde av kart med puntk