Haugland Kraft Nett har utvidet avtale med Geomatikk

Nytt dekningsområde  omhandler Fitjar kommune og deler av Suldal kommune. Oppstart 01.10.19.