Møt Geomatikks første kvinnelige felttekniker i Trondheim!

Marit Kviseth er oppvokst på gård på Byneset og er Geomatikks første kvinnelige ansatt som Felttekniker i Trondheim.

Marit kommer fra jobben som GIS-rådgiver i Skaun kommune, og med sin kompetanse og erfaring med kart og tekniske løsninger fra Kart- og oppmålingskontoret i kommunen, er det med stor iver hun nå har funnet seg til rette ute i felten for Geomatikk.

Marit ble i november autorisert som påviser, men vil trolig ha et kombinert ansvarsområde med både påvisning i felt og innmåling av ledninger i felt med kontorarbeid i etterkant. I tillegg til å være påviser som er ute og gjør de fysiske påvisningene av kabler før graving, skal altså Marit også bidra på innmålingssiden. Ledningsmåling er en tjeneste Geomatikk tilbyr for å måle inn kabelnettverk og øke kvaliteten på ledningsdokumentasjonen.

Marit synes det er helt topp med en kombinert stilling:

«Det kan jo også medføre litt mer å gjøre på vinteren, for da er det jo litt lavsesong for en del feltteknikere. Men ikke for det, jeg er jo ikke arbeidsledig hjemme heller!»

Etter å ha tatt over familiegården på Byneset driver nemlig Marit en liten ammekubesetning i tillegg til litt potetdyrking. Å ha Trondheim og omegn som arbeidsområde passer derfor Marit svært godt, og hun har allerede kommet godt i gang og fått masse mengdetrening i sitt eget nabolag;

«Vi fikk jo et kjempeoppdrag på Byneset akkurat da jeg begynte. Så nå driver vi og måler inn fiberen på Byneset. Hvis vi blir ferdig tidlig i dag kan jeg jo ta noen timer på Byneset på veien hjem. Vi har allerede målt inn i nabolaget mitt, så nå har jeg fått snakket med alle naboene! Dette er jo veldig god mengdetrening, og jeg får kommet godt inn i fiberinnmåling på kort tid.»

Gule «jobbeklær» og mye frisk luft gir masse energi

Når vi spør Marit hva bakgrunnen for at hun valgte å søke på jobben som felttekniker i Geomatikk, får vi ikke umiddelbart det mest tradisjonelle svaret;

«Jeg hadde lyst på gule «jobbeklær» og «jobbebil», som min treåring kaller det. Han er veldig stolt av mamman sin!»

Det å være helten til treåringen og endelig kunne jobbe med noe som barna faktisk kan forstå, og samtidig få utlevert masse fancy utstyr, skal man ikke kimse av!

Fra spøk til alvor – Marit hadde lyst til å komme seg mer ut, ha mindre kontorarbeid og samtidig kunne nyttiggjøre seg av erfaringene hun hadde opparbeidet seg fra Skaun kommune. Som tidligere leder i GeoForum Trøndelag, interesseorganisasjonen for geomatikere, kjente Marit godt til Geomatikk fra før, og da stillingen som Felttekniker dukket opp var dette en mulighet Marit ikke kunne la gå fra seg.

«I tillegg får man mye energi av å være ute hele dagen! Nå har jeg jo også mye mer energi til arbeidet på gården når jeg kommer hjem!»

Mye frisk luft, variasjonen med bilkjøring og arbeid ute i felt, kombinert med mye flott natur og bekjentskap med nye fine områder, er noen av fordelene Marit trekker frem ved det å arbeide ute.

På spørsmål om hvordan hun har opplevd møtet med Geomatikk som arbeidsgiver så langt svarer Marit følgende:

«Helt ærlig så er jeg veldig imponert over møtet med Geomatikk. Det var litt skremmende å forlate det trygge offentlige og gå til det private, men jeg liker veldig godt arbeidsmiljøet og kollegaene så langt, og har raskt lært meg å like tempoet i det private. Og så elsker jeg alt det nye utstyret og verktøyene jeg får leke med! I tillegg er det kjempespennende å lære så mye nytt.»

Endelig kan Marit bidra til å utbedre ledningsdata og kartgrunnlag

Marit forteller at hun er veldig opptatt av gode kart og kartgrunnlag, og at hun har vært mye frustrert både som ansatt i kommunen og som innbygger over dårlige ledningsdata og kartgrunnlag:

«Jeg har jo vært mye frustrert over dårlig ledningsdata i jobben min i kommunen. Hvorfor er det ingen som oppdaterer disse ledningskartene?! Men nå er jeg jo her da, og kan faktisk bidra til å få gjort noe med det!»

Ved utbygging og ny adressering kan en ofte oppleve at kart ikke blir oppdatert umiddelbart, og adressesøk kan derfor være forvirrende og føre til en del feil:

«Jeg hadde jo alle adressene langs Spongdalsveien, et område på ca 4 kilometer med adresser, plassert på tunet inne på gården min i over et halvt år. Jeg hadde sykt mye besøk i den perioden, det kom biler hele tiden!»

Marit påpeker at geografisk plasserte data og kart begynner å bli det viktigste redskapet vi har, og at nesten alt i samfunnet styres av GIS på en eller annen måte:

«Det å plassere alt så nøyaktig som mulig er jo veldig tilfredsstillende, for da vil det jo være veldig nyttig for de som kommer etter. Særlig det som ligger i bakken, for det ser vi jo ikke. Et hus som er plassert to meter feil i kartet er ikke så kritisk, for det ser man jo. Men en kabel som ligger to meter feil ser man ikke. Plutselig er det noen som kan bli uten strøm hvis vi ikke har klart og søkt opp kabelen riktig. Det er spesielt fiber som er vanskelig å finne med søk, så denne settes ofte ut etter kart. Da er det viktig at den som har vært ute og målt inn fiberen har gjort det riktig. For det er jo kostbart å grave over en fiberkabel! Det å være uten internett kan jo være ganske krise, og spesielt i disse tider.»

Når veldig mange nå er avhengig av tekniske løsninger og hjemmekontor oppleves jobben for Geomatikk som et ekstra betydningsfullt oppdrag!

«Mac Gyver-følelsen» og detektivarbeid gir spenning i hverdagen

Når vi spør Marit om hva hun synes er spesielt interessant med fagområdet hun jobber med nå, er hun tydelig på at hun liker veldig godt det som er konkret – konkrete arbeidsoppgaver som gir en nytteverdi der og da.

«Jeg ble jo godt kjent med det tekniske når jeg jobbet på Teknisk kontor i Skaun kommune, og dermed også med utfordringene knyttet til ledninger i grunnen, manglende datagrunnlag og manglende kunnskap. Så liker jeg jo Mac Gyver-følelsen over jobben,» sier Marit og ler.

«Når du for eksempel ikke får noe signal så må du være litt kreativ å tenke ut hvor du kan koble deg på i skap og prøve å lete litt. Man må bruke hodet og det blir ofte litt detektivarbeid også hvis du står på en plass og ikke får noen signaler eller ikke finner et skap som er oppgitt i kartet.»

Rydde Norge en bit av gangen

Marit liker altså ryddighet og orden, og føler at hun både nå og tidligere har bidratt til å gjøre Norge mer fullstendig:

«Jeg liker veldig godt fullstendighet i kart, det gir tilfredsstillelse. Det er deilig å kunne legge inn avvik på noe som er feil i forhold til det som er registrert, da får man liksom ryddet litt av Norge en bit av gangen. Slik var det da jeg ryddet i Matrikkelen i kommunen også. Det er jo i utgangspunktet en uoverkommelig oppgave med mange feil, men for hvert hus som rettes så blir Norge litt mer fullstendig,» smiler Marit.

Sunt med flere damer i felt

Geomatikk ansetter stadig flere damer i feltstillinger, og synes det er gøy å se at flere damer finner dette arbeidsområdet spennende.

Som første kvinnelig ansatte felttekniker for Geomatikk i Trondheim føyer Marit seg inn i rekken av flere damer i egen slekt som har markert sin plass i kvinnesakshistorien;

«Jeg slekter jo på store damer i kvinnesakshistorien. Bestemor var jo Europas første kvinnelige fengselsbetjent i mannsfengsel. Det står i historieboken, men jeg slår vel ikke helt den, kanskje?» ler Marit.

Marit synes for øvrig det er veldig bra at Geomatikk ansetter flere damer og tror det er sunt med kjønnsfordeling. Hun vil videre oppfordre flere damer til å søke seg til feltarbeid og skryter av alle fordelene dette medfører. Marit spøker videre:

«Jeg har jo en teori om at vi damer er flinkere til mye, særlig til å kjøre bil! I tillegg blir jo sikkert mannfolkene jeg jobber med veldig glad i meg også, når jeg er den eneste dama. Nå har de jo date med meg en og en. De krangler helt sikkert om hvem som skal ha meg med på oppdrag!» fleiper Marit før hun takker for praten og går i gang med feltarbeidet igjen.

Vi i Geomatikk er veldig glade for å ha med enda flere dyktige damer som Marit med på laget!