Møt Lars Erik – GIS-konsulent og energimontør

Kollasj - tre bilder av mann

Lars Erik Midtskogen har fagbrev som energimontør og begynte som GIS-konsulent hos oss i Geomatikk i mars 2020. Etter flere utsettelser på grunn av koronapandemien, fikk Lars Erik i høst endelig godkjent eksamen i sertifiseringskurset for dokumentering i Netbas, og jobber nå i hovedsak med dokumentasjon av ledningsinformasjon for Agder Energi Nett. Med bakgrunn som energimontør får han også vært en del ute i felt når innmålingsarbeidet krever en energimontør på stedet.


Bygdegutt i Oslo, mopedklubb og heavy rock

Lars Erik er 35 år, gift og bor sammen med kone og katt på Høybråten i Oslo. Lars Erik er oppvokst på et småbruk på Tangen, mellom Bolleland og Hamar, og var en aktiv gutt som både spilte gitar, fotball og hockey på løkka med venner, sto på skateboard og snowboard. I tillegg ble også mopedkjøring en viktig interesse fra tidlig alder til den dag i dag:

«Ettersom at jeg har vokst opp på småbruk på landet, så har jeg kjørt moped fra jeg var relativt ung. Jeg er med i en mopedklubb her i Oslo, med likesinnede kamerater. Alle er egentlig bygdegutter som bor i Oslo, kjører snowboard og moped og hører på heavy rock. Vi kjører rundt i Oslo og områdene rundt, ofte etterfulgt av grilling og øl.»


Fagbrev som energimontør

Lars Erik begynte sin karriere som energimontørlærling i Stange Energi i 2005, før han tok fagprøven i 2008. Der fikk han erfaring med ulike oppgaver i tilknytning til bygging av linjer, kabler og nettstasjoner. Stange Energi var av de første i Norge som utførte arbeider på nett med høyspenning på.

«I USA og Tyskland har dette blitt gjort i mange år, men vi var på en måte av de første som startet med dette i Norge. Det er på grunn av at det koster så mye å koble ut nettet og gjøre nettet spenningsløst. Da må netteier betale kunden kompensasjon for at en fabrikk må stoppe driften for eksempel. Med høyspenning på så slipper man det, man kan bytte ut, reparere og bygge med spenning på. Så det var jo litt heftig da.»

I 2014 fant Lars Erik ut at det var på tide å trekke mot storbyen, og bosatte seg derfor i Oslo. Her fikk han jobb i Infratek der han utførte feilrettingsarbeid for Elvia. Senere jobbet han i Skanska som energimontør, og fikk erfaring med bygging av elektriske maskiner, kraftstasjoner og tunneler.

«Jeg lærte en del om styringsstrøm, og hvordan ting egentlig blir styrt av elektronikk. Tilsynelatende avanserte ting som i realiteten bare styres av mange små og enkle operasjoner. Så det var jo veldig spennende.»


GIS-konsulent fra hjemmekontor

Like før koronapandemien meldte sin ankomst fikk Lars Erik tilbud om å begynne som GIS-konsulent hos oss i Geomatikk.

«Jeg begynte i Geomatikk 30.mars i 2020 – da var det rett på hjemmekontor. Det jeg tenkte mest på da, var hvordan jeg skulle lære meg alt det jeg skulle drive på med. Det å sitte hjemme uten å ha noen i nærheten til å støtte meg på. Men det var bare å hive seg ut i det, og med god hjelp fra flinke kolleger på Teams synes jeg det gikk ganske bra.»

Etter oppstarten skulle Lars Erik egentlig reise til Sørlandet på sertifiseringskurs for nettinformasjonssystemet Netbas, etterfulgt av en måned praksisperiode. Deretter skulle han opp til eksamen for å bli godkjent til å drive med dokumentering i Netbas for Agder Energi Nett. På grunn av koronapandemien ble kurset utsatt flere ganger, og Lars Erik måtte derfor starte opp med andre arbeidsoppgaver. Han ble derfor involvert i arbeidet med Innhentingstjenesten, en tjeneste der vi på forespørsel fra rådgivende ingeniører og andre innhenter og formidler ledningskart for planlegging og prosjektering fra netteiere som vi ikke har avtale med i ledningsportalen vår.

Lars Erik nøyer seg ikke med full jobb og diverse fritidsaktiviteter. Ved siden av jobb studerer han nemlig deltid på Elkraft-linjen på teknisk fagskole, hvor han snart er ferdig med 3 av 4 år. Elkraftfaget dekker hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk, hvor energi og automatisering er viktige stikkord.


Ledningsdokumentasjon for Agder Energi Nett

Høsten 2020 kunne endelig Netbas-kurset igangsettes så smått igjen, og etter deler av gjennomføringen via Teams fikk Lars Erik i november godkjent eksamen og kunne endelig begynne med dokumentasjonsarbeidet for Agder Energi Nett.

«Da jeg begynte i mars i fjor visste jeg egentlig ikke hva en GIS-konsulent var, men jeg synes det hørtes veldig spennende og interessant ut. Og det var på en måte litt tilbake til å jobbe mot nett og netteier, og i hovedsak Agder Energi. Det var egentlig nettopp dokumentasjon jeg hadde lyst til å jobbe med igjen, så det er det jeg jobber med nå – tegner og dokumenterer for Agder Energi.»

Agder Energi Nett har strenge krav til sin dokumentasjon, og med den nært forestående ledningsregistreringsforskriften vil dette arbeidet bare bli enda viktigere. Med nye krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i bakken, er vi i Geomatikk glade for å ha både dyktige feltteknikere og GIS-konsulenter som Lars Erik som kan bistå netteierne med innmålings- og dokumentasjonsarbeidet. På denne måten er vi med på å heve kvaliteten på ledningsdokumentasjonen og derigjennom forhindre graveskader på sikt.

«Det er så viktig da, at alle de små detaljene blir riktig, det skal være 100% korrekt. Det har blitt strenge krav for å få godkjent dokumentasjon av strøm hos netteierne, da det er veldig viktig at alt er korrekt når det er strøm det er snakk om.»


Kontroll og kvalitetsheving av dokumentasjon på nettstasjoner

I tillegg har Lars Erik fått vært en del ute i felt sammen med noen av våre feltteknikere i forbindelse med innmåling på blant annet Elvia sine nettstasjoner. Dette er et arbeid som krever tilstedeværelse av energimontør med minst tre års erfaring i Elvia-systemet. Dermed kommer Lars Erik sin bakgrunn godt med når han kan bekle den påkrevde «Leder for sikkerhet»-funksjonen og legge til rette for at feltteknikerne får målt inn de kablene de skal ved å ivareta sikkerheten.

«Det har vært veldig fint nå som jeg har sittet så mye på hjemmekontor, at jeg kan bli med litt ut i felt og få litt sosialt stimuli. Det er som når man hadde utedag på skolen, når jeg får være ute og møte folk.»

Arbeidet med å kontrollere og rette avvik i ledningsdokumentasjon kan ofte betegnes som et detektivarbeid. Kabelsøkere benyttes for å selektere ut riktige kabler og kontrollere at dokumentasjonen er korrekt, og rette eventuelle avvik i merkingen.

«Vi måler fra nettstasjoner og ser at merkinger er riktig, at kabler ender opp på riktige destinasjoner fra den kursen de står på. Man får utfordret seg med å etterforske litt for å se hvor kablene faktisk går, og da må du være sikker på at det er riktig. Det er ikke noe man bare kan ta lett på. Det er veldig viktig med korrekt merking og å få oppdatert dokumentasjonen. Riktig koding og nøyaktighet i kartene som brukes i forbindelse med graving er helt avgjørende, og om det skal skje noe med kabelen så er det viktig at det er lett å finne den.»


Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur på Kjeller

Lars Erik har også vært involvert i et pågående innmålingsprosjekt på Institutt for energiteknikk på Kjeller. Der skal alt av infrastruktur i bakken avdekkes og måles inn – både VA, strøm- og signalkabler.

«Alt skal måles inn og dokumenteres på et ganske stort område.»


God mottakelse til tross for hjemmekontor

Lars Erik forteller at han så langt har et veldig godt inntrykk av Geomatikk og sine kolleger. Til tross for at han ble sendt rett på hjemmekontor har han opplevd en god mottakelse, men han ser selvsagt frem til å kunne komme på kontoret og møte alle kollegene ordentlig.

«Jeg trives veldig godt. Alle jeg har møtt hittil har vært veldig hyggelige, og jeg synes folk er veldig flinke. Alle jeg har møtt har en god driv, så nå gleder jeg meg til å kunne møte opp på kontoret og se folk og få litt mer av den sosiale biten også.»