Ny funksjonalitet i KGrav!

Ny funksjonalitet i KGrav gjør det nå mulig for den som ikke har nett i KGrav å registrere sine planer selv i løsningen. Dette har tidligere blitt utført av Geomatikk.

KGrav er en portal for behandling, koordinering og oppfølging av gravearbeider for eksisterende og planlagte ledningsnett/infrastruktur. Den overordnede målsettingen med løsningen er å koordinere gravearbeider, samt gi tillatelse til å ha ledninger/gategods i kommunal veg. Hensikten med denne koordineringen er å begrense de ulemper som gjentatte gravinger medfører for næringsdrivende, publikum og trafikanter.

Inntil nå har det kun vært ledningsaktører som har registrert sine planer i KGrav. Andre aktører har måttet benytte Geomatikk for å registrere sine planer.

Nye regler i kommunene skaper behov for nye løsninger

Tidligere var det kun gravearbeider med en utstrekning på mer enn 40 meter, eller større veikrysninger, som måtte registreres i KGrav. I den senere tid har noen kommuner innført nye regler som medfører at alt gategods som skal legges i grunnen, må registreres i KGrav. Oslo kommune har også innført krav om å registrere fremføring av kabler i luft. Dette har medført at antall planer registrert av aktører som ikke har sitt nett i KGrav, har økt.

Som en konsekvens av dette har Geomatikk utviklet ny funksjonalitet i KGrav for denne typen aktører. På denne måten kan de selv registrere og følge opp sine egne planer, men vil ikke kunne se ulike typer infrastruktur som er registrert i KGrav. Disse aktørene kan nå kommunisere direkte med kommunen og de ulike ledningseierne i KGrav. Dette bidrar til å effektivisere prosessen med å planlegge og koordinere arbeidet, samt få tillatelse til å ligge i grunnen. 

Pris for bruk av tjenesten

For hver plan som registreres vil Geomatikk fakturere et gebyr på kr. 1900. Noen kommuner har innført et behandlingsgebyr for håndtering av planer i KGrav. Dette vil bli fakturert direkte av den enkelte kommune, og vil komme i tillegg til forannevnte gebyr.

Hvordan bli bruker

For å bli bruker av tjenesten, kan du gå inn via ledningsportalen.no og registrere deg som ny bruker der. Når forespørselen er behandlet vil du motta brukernavn og passord ved å legitimere deg via Digipost sine tjenester.

Les mer om KGrav her, og ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til løsningen og den nye funksjonaliteten!