Samordnet kabelpåvisningstjeneste sparte miljøet for mer enn 600 tonn CO2 i 2021

Fire menn i arbeidsklær ser på et nettbrett i felt

I Geomatikk utfører vi en landsdekkende samordnet kabelpåvisningstjeneste for mer enn 180 netteiere. Samordning sparer miljøet for en betydelig mengde CO2-utslipp hvert år. I tillegg er samordning kostnadsbesparende for både netteier og den som graver. Samordnet påvisning i felt er også den viktigste bidragsfaktoren til å redusere antall skader på nedgravd infrastruktur. 

I løpet av 2021 foretok våre feltteknikere over 92.000 utreiser for påvisning av nett i felt. Da vi utfører tjenesten for mer enn 180 netteiere, representerer samordningen en betydelig reduksjon i antall kjørte kilometer. Redusert kjørelengde i 2021 representerer en miljøgevinst tilsvarende 623 tonn CO2. Gjennom å utføre påvisning for enda flere netteiere i løpet av 2021, sparte vi miljøet for nesten 60 tonn CO2 mer sammenlignet med 2020. 

Som en del av vår miljøsatsing anskaffet vi også el-varebil til pilotbruk i påvisningstjenesten i 2020. Med et snitt på rundt 10 000 km per år per sjåfør i Oslo-området, og et tilhørende CO2-utslipp på om lag 120g/km, ser vi et enormt potensiale både miljø- og kostnadsmessig ved å kunne benytte elektriske kjøretøy. Ambisjonen er selvsagt å få flere av våre sjåfører over på el-varebiler etter hvert, og basert på erfaringene så langt det siste året, planlegger vi å anskaffe flere el-varebiler allerede i løpet av 2022.

I tillegg til de miljømessige fordelene ved en samordnet kabelpåvisningstjeneste, sparer vi også entreprenørene for verdifull tid når samme felttekniker utfører jobben for flere netteiere, i stedet for at feltteknikere fra ulike netteiere reiser ut til ulike tider.

I løpet av de siste årene har vi bidratt til en betydelig nedgang i antall graveskader. Erfaringene viser at det oppstår færre skader når samme felttekniker har oversikt over de ulike netteiernes infrastruktur i og rundt graveområdet, fremfor å kun se sitt eget nett slik det tidligere var da man påviste nett hver for seg.

Vi takker for den tilliten som våre kunder gir oss, og vil fortsette vårt arbeid med å tilby en samordnet tjeneste som bidrar til reduserte kostnader, samtidig som vi sparer miljøet for betydelige utslipp. I tillegg vil vi fortsette å bidra til å redusere antall skader på nedgravd infrastruktur, noe vi virkelig har sett betydning av de siste par årene,  der hver og en av oss er avhengig av stabil strøm- og internettilgang for å få utført våre oppgaver fra hjemmekontoret.