Slik får Norgesnett forbedret nettdokumentasjonen!

Dame som måler inn på åpen grøft

For Norgesnett kom Ledningsregistreringsforskriften på et beleilig tidspunkt. De hadde allerede sett behovet for å heve kvaliteten på ledningsinnmåling og rutinene for dokumentasjon av nye anlegg, og den nye forskriften ga nettselskapet den motivasjonen de trengte for å komme i gang med forbedringsarbeidet.  

Norgesnett er et nettselskap i Fredrikstad Energi-konsernet. Nettselskapet har omkring 100 000 nettkunder, og er med det Norges åttende største nettselskap. De har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av strømforsyninger i flere kommuner. Norgesnett har eksistert siden 2016 etter en fusjon mellom flere nettselskaper, og har siden den gang hatt avtale om samordnet gravemeldingstjeneste med oss i Geomatikk. I forbindelse med ledningsregistreringsforskriften ønsket nettselskapet å utvide avtalen og inngikk et samarbeid på stedfesting og innmåling i 2021.

Portrettbilde av mann

 

Einar Ek er teamleder for Drift i Norgesnett og ansvarlig for avtalen nettselskapet har med oss i Geomatikk. Vi har tatt en prat med Einar for å høre mer om hvordan nettselskapet snudde seg rundt for å innfri kravene i ledningsregistreringsforskriften og hvilke erfaringer de har gjort seg i etterkant.

Nye krav førte til endringer

Ledningsregistreringsforskriften har lagt føringer for hvordan ledningsanlegg skal dokumenteres, rapporteres og håndteres. Det er krav om at innmålingen skal utføres på åpen grøft, og at infrastruktur skal måles inn med X-, Y- og Z-koordinater, samt bredde og høyde på grøfta.

Norgesnett hadde allerede sett behovet for å heve kvaliteten på innmåling og rutinene for dokumentasjon av nye anlegg. Derfor kom forskriften på et beleilig tidspunkt. Ny forskrift ga dermed den ekstra lille motivasjonen til å ta skrittet fullt ut, og med nye krav å forholde seg til, valgte de også å stramme inn kravene til entreprenørene.

Tidligere brukte Norgesnett rundt 10 ulike entreprenører som enten utførte innmålingsjobben selv, satte bort jobben til oss i Geomatikk eller fikk en annen aktør til å gjøre jobben. Dette resulterte i at kvaliteten på innmålingene varierte. Norgesnett så det nødvendig å stille flere krav til de som måler inn for å forbedre kvaliteten på dokumentasjonen, og endte med å sette bort innmålingen til kun én aktør.

Komplett innmålingsavtale - fra felt inn i NIS

Norgesnett inngikk i 2021 en komplett innmålingsavtale med oss i Geomatikk, hvor vi bidrar i hele prosessen fra felt og inn i NIS. Avtalen innebærer innmåling av nye anlegg, i tillegg til oppretting av avvik i eksisterende dokumentasjon. Det ble nå stilt krav til entreprenørene om at de måtte bruke oss i Geomatikk til innmåling og at innmåling skulle skje på åpen grøft. I tillegg har vi fullmakt til å måle inn og rette opp avvik i eksisterende dokumentasjon som vi avdekker når vi er ute på påvisning.

Bakgrunnen for at Norgesnett inngikk denne avtalen var at de ønsket en komplett saksgang, der vi både måler inn nye anlegg og avvik i eksisterende dokumentasjon, samt sørger for innlegging av alle SOSI-filer direkte i nettinformasjonssystemet deres, Netbas. Dette gjør vi i henhold til netteiers krav.

I dag bestiller entreprenørene innmåling i Ledningsportalen og holder kontakten med oss i Geomatikk, og vi måler inn og laster inn SOSI-filene i Netbas. Dette gir en smidig saksgang med mindre behov for oppfølging fra netteier.

«Geomatikk er flinke til å følge opp entreprenørene og gir beskjed dersom de kommer til lukket grøft når de skal måle inn. For å etterleve forskriften skal det måles inn på åpen grøft, og etter hvert ser entreprenørene nytten av å få det riktig innmålt også.»

Avtale på innmåling gir ønsket effekt

En spesiell gevinst Norgesnett ser ved å sette bort innmålingen til kun én aktør, er at ledningene blir målt inn og dokumentert fortløpende, effektiviserer arbeidshverdagen deres og hever kvaliteten på nettdokumentasjonen.

«Vi føler at vi har fått effektivisert og gjort en bedre kvalitetskontroll av hele prosessen vår. På denne måten håper vi at vi får bedre kvalitet på dataene våre på sikt, noe som er nødvendig for å følge forskriften og gjøre det som er pålagt oss. Jeg opplever at vi har fått en mye bedre kvalitet, i hvert fall på innmålingen og rutinene der. Bare det har en stor verdi i seg selv.»

«Den største forbedringen og effektiviseringen vi ser, er at de som tidligere jobbet med å legge inn SOSI-filer i Netbas hos oss, nå får en lettere arbeidshverdag ved at de kan bruke tiden sin på andre viktige oppgaver. I tillegg retter Geomatikk opp en del eksisterende dokumentasjon direkte i Netbas. Det er der innsparingen vår er. Det er en mye bedre flyt nå, noe som er veldig bra.»

For at vi i Geomatikk skal levere etter kravene i forskriften og etter netteiernes krav, har vi måttet tilpasse tjenestene våre. De nye kravene krever spesialkompetanse både med hensyn til hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Vi sender derfor ut sertifiserte feltteknikere med toppmoderne utstyr på oppdragene.

«Jeg tror det har mye å si at Geomatikk legger mye vekt på utstyr og opplæring av feltteknikerne deres som er ute og måler inn. Det er det som er produktet til Geomatikk, dere måler inn bra, det blir dokumentert og utført riktig.»

Hva bringer fremtiden?

Ved at nettdokumentasjonen blir betraktelig forbedret over tid, forteller Einar at de har flere ønsker for fremtiden.

«Vi håper jo at vi kanskje kan sende ut SOSI-filer elektronisk. Vi forventer at produktet blir videreutviklet, om det for eksempel er med 3D-visning hvor du finner kablene i bakken og får det opp visuelt i terrenget. Det er jo en datadreven verden vi lever i, og vi utvikler oss stadig vekk med AI. Så vi forventer at det kanskje blir noen nye produkter i fremtiden som gjør det enklere for de som graver ute, og som gir en tryggere hverdag basert på riktige data og riktige innmålinger. Det er håpet. Det er vel noe ledningsregistreringsforskriften legger opp til, at det skal være enklere å prosjektere, dokumentere, grave og utbygge.»

Det er ikke lett å si hva fremtiden bringer, men det er ingen tvil om at ny teknologi vil fortsette å gi spennende muligheter fremover!

 

Vi takker Einar Ek for praten og ser frem til videre samarbeid med Norgesnett!

 

Om Norgesnett

Norgesnett har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av strømforsyninger i kommunene Askøy, Fredrikstad (ikke Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo. Norgesnett oppstod i 2016 etter en fusjon mellom selskapene Askøy Nett AS, Follo Nett AS og Fredrikstad Nett AS.

Klikk her for å få et tilbud på rammeavtale på innmåling

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å høre mer om hvordan vi kan bistå med innmåling av nye anlegg og samtidig øke kvaliteten på eksisterende ledningsdokumentasjon!

Portrettbilde av mann

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
Tlf: +47 977 96 286