Stange Energi har signert avtale med Geomatikk

Stange Energi har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste og utlevering av kart for planlegging og prosjektering via Geomatikk. Oppstart 01.10.2019.