Viken Fiber innfører brukerbetaling – fra og med 10.01.19

Viken Fiber innfører brukerbetaling – med oppstart fra og med 10.01.19.

Se her for priser.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.