3000 brukere i Telia Sverige tar i bruk vår arkivløsning

Telia og Geomatikk IKT

Sommeren 2017 ble vi som en av flere leverandører forespurt om å levere tilbud på en løsning for å overta Telia Sverige sitt avtalearkiv som de da hadde i arkivsystemet Intradoc.

Vi dro dermed til Stockholm og presenterte et forslag til hvordan Telias «Land Access Agreement»-arkiv (LAA-arkiv) kunne se ut i vårt arkiv – GeoDoc.

Telia valgte til slutt oss som leverandør, og prosjektet hadde oppstart sensommeren 2018.

Etter avklaring av funksjoner og behov, har vi nå satt i drift et nytt LAA-arkiv for Telia. Fra 13.juni i år fikk 3000 brukere tilgang til å finne alle arkiverte avtaler, legge til nye dokumenter til eksisterende avtaler og produsere nye avtaler med tilhørende dokumenter.

Brukervennligheten i arkivet er vesentlig forenklet fra Telias tidligere system, takket være muligheten i vårt arkiv til å vise minibilder, såkalte «thumbs» av dokumentene, samt rask forhåndsvisning av dokumentene på skjermen. Dette gjør at brukerne kan bla i dokumentene, og på en enkel måte finne frem til den informasjon de trenger for å løse daglige oppgaver.

Arkivet er koblet mot den Svenske Matrikkelen, Fastighetsregistret, for å kunne se historikk på avtaler bakover i tid, der eiendommer har skiftet eiere og endret navn og matrikkelnummer. Det er også tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer hos Telia som har behov for å lese informasjon fra arkivet.

Telia har underveis stilt strenge krav til sikkerhet og funksjonalitet, noe som har gjort at vi har måttet strekke oss langt i videreutviklingen av det som i dag er et godt fungerende arkivsystem.

Telias arkiv er en splitter ny versjon av GeoDoc og innebærer en helt ny plattform for vårt arkiv. Vi har endret driftsmodell ved at vi nå legger arkivapplikasjon og arkivdatabase i skyen til Microsoft Azure. Den nye versjonen er en modernisering av GeoDoc – en fremtidens arkivløsning med ny arkitektur tilpasset ulike behov – som etter hvert også vil bli en standard løsning for våre kunder i offentlig sektor.

Arkivet tilbys altså som en skyløsning med fleksibilitet for å kunne tilpasse arkiv og arkivfunksjoner til hver enkelt kunde.

Vi er svært stolte over å få være leverandør til Telia Sverige, og planen videre er drift og vedlikehold av arkivet som skytjeneste, samt digitalisering av nye dokumenter fra vårt Digitaliseringssenter her i Trondheim.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om digitalt arkiv og skybasert drift!


Skrevet av
Runar Walderhaug
Prosjektleder i Telia-prosjektet

runar.walderhaug@geomatikk-ikt.no
906 41 188