Fusjon av Geomatikk AS og Geomatikk IKT AS 

Stockphoto - dame og mann setter sammen to puslespillbrikker

Geomatikk-gruppen har besluttet å gjennomføre en intern fusjon av konsernselskapene Geomatikk AS og Geomatikk IKT AS. Dette innebærer at Geomatikk IKT (org.nr 994 462 059) fusjoneres inn i overtakende selskap Geomatikk AS (org.nummer 987 831 553) med virkning fra og med 01.januar 2023.

Ved fusjonen blir alle eksisterende kunde- og leverandøravtaler knyttet til Geomatikk IKT AS overført til Geomatikk AS. Geomatikk AS overtar dermed alle Geomatikk IKT AS sine forpliktelser og rettigheter.

Det innfusjonerende selskapet Geomatikk IKT opphører og blir slettet i Brønnøysundregistrene med virkning fra 01.01.2023. Alle Geomatikk IKTs kunder og leverandører skal ha mottatt brev om dette.

Fusjonen vil ikke ha annen praktisk betydning for Geomatikk IKTs kunder og leverandører enn at fakturaer fra 01.januar 2023 utstedes fra/til og betales av nytt selskap, Geomatikk AS. I tillegg vil vi nå kunne levere et bredere spekter av tjenester og løsninger fra samme selskap.

Geomatikk IKT sine nettsider (www.geomatikk-ikt.no) vil fra 01.01.2023 bli sammenslått og omdirigert til Geomatikk AS sine nettsider (www.geomatikk.no). Sosiale kanaler som selskapenes Facebook- og LinkedIn-sider vil også etter hvert bli sammenslått.

For Geomatikk AS sine eksisterende kunder og leverandører vil ikke fusjonen ha noen annen praktisk betydning enn at vi nå kan levere et bredere spekter av tjenester og løsninger fra samme selskap.

Har du spørsmål knyttet til dette, ikke nøl med å ta kontakt på firmapost@geomatikk.no