Geomatikk IKT AS fusjoneres inn i Geomatikk AS

Stockphoto - dame og mann setter sammen to puslespillbrikker