Geomatikk AS bidrar til å trygge områder i Gjerdrum

Geomatikk AS bidrar til å hindre skader på kritisk infrastruktur

Nå bidrar vi i Gjerdrum ved å påvise kabler i forbindelse med sikring av arbeidene som pågår. Ved 04-tiden onsdag 30.desember gikk alarmen om et jordskred i Gjerdrum. De første timene etter skredet ble brukt til redningsarbeid og evakuering. For å kunne sikre beboere i nærheten av skredet og for å kunne bevege seg i nærheten av skredet i rød sone, ble det raskt behov for grunnundersøkelser.

Vi i Geomatikk ble første gang kontaktet ved 18-tiden 30.desember. Da bisto vaktmottaket vårt ved Lena-Cecilie Skogheim med kart. Kabelpåvising var ikke mulig på dette tidspunktet, det var ikke trygt nok å bevege seg i nærheten av skredkanten. Geomatikk bisto utover natten med kart i samarbeid med Elvia som var på ulykkesstedet fra første stund. Gjennom natten til 31.desember bisto vi både NVE, NGI og Elvia med kart – det ble altså ikke mye søvn på vår saksbehandler denne natten.

På nyttårsaften var det vaktskifte, og vi satte inn en ny saksbehandler i arbeidet som pågikk, Dyann Nunez. Hun jobbet seg gjennom natten og inn i det nye året. Første fysiske påvising ble satt opp kl. 08 den 31.desember og deretter påviste vi flere ganger utover dagen. Geomatikk har hatt flere feltteknikere på stedet hver dag frem til nå.

Mannskap foran kontorpult i Gjerdrum

En av Geomatikk sine feltteknikere, Tone Simensen som bor på Romerike, er frivillig i Røde Kors Hjelpekorps. Hun ble kalt ut på stedet ulykkesnatten og ble pekt ut som leder på stedet av aksjonsleder i Røde Kors Hjelpekorps. Ettersom Tone raskt hadde blitt kjent på ulykkesstedet, var det naturlig at hun fikk ansvaret for kabelpåvisningene i forbindelse med ulykken. For å påvise i rød sone må Tone klarere med NGI, politi og brannvesen på forhånd. Denne klareringen er avgjørende på grunn av det meget krevende påvisningsområdet. Ved hver tur inn i rød sone må det nøye planlegges i samråd med Elvia som har vært med Tone på samtlige påvisninger. Geomatikk har i skrivende stund behandlet 38 henvendelser og utført/klargjort for 34 kabelpåvisninger.

Alt personell som skal inn i rød sone må registreres, ha politiets drone over seg for å overvåke de som er i området og må samtidig ha en egen drone til å overvåke skredkanten. Disse dronene har politiet måtte frigjøre fra overvåkingen av selve redningsarbeidet i skredet kun for at Elvia og Geomatikk skal få komme inn for påvisning. Det har også vært med egne trackere og egen redningsmann, og personellet har fått beskjed om å parkere med panseret på bilen i kjøreretning ut av området klare for en eventuell rask evakuering. Alt dette har krevd mye og nøye planlegging av alle instanser på stedet. Det er strenge regler som gjelder alle. Vår felttekniker Tone jobbet tidligere med grunnboring, og hennes kompetanse har derfor vært uvurderlig i denne situasjonen.

Mannskap og ATV på Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum er en alvorlig ulykke som krever skjerpede og konsentrerte folk i alle situasjoner. Vi er takknemlig for å kunne bidra med nødvendig personell og disse vil selvsagt bli godt ivaretatt.

Det er også viktig å takke Elvia for en formidabel innsats og godt samarbeid under forberedelsene og selve kabelpåvisningen. De som har bidratt fra Elvia er Vidar Wollebek, Jørn Wiig, Tore Tuneid og Vegard Langmo. Tone forteller at hun er overveldet over all hjelpen!

Mannskap fra Elvia og Geomatikk på Gjerdrum

Våre tanker går til alle de berørte av den verst tenkelige starten på 2021.