Mannskap fra Elvia og Geomatikk på Gjerdrum

Mannskap fra Elvia og Geomatikk på Gjerdrum