Geomatikk på Gjerdrum

Mannskap foran kontorpult i Gjerdrum