Geomatikk blir grønnere!

Vi tester el-varebil i felt

I forrige uke hentet vi vår aller første el-varebil til bruk i påvisningsstjenesten!

Som en del av vår miljøsatsing skal nå en splitter ny Nissan e-NV200 i et pilotprosjekt benyttes av en av våre feltteknikere i Oslo.

Med et snitt på rundt 10 000 km per år per sjåfør i Oslo-området, og et tilhørende CO2-utslipp på om lag 120g/km, ser vi et enormt potensiale både miljø- og kostnadsmessig ved å kunne benytte elektriske kjøretøy.

Ambisjonen er selvsagt å få flere av våre sjåfører over på el-varebiler etter hvert, men med dette pilotprosjektet vil vi høste erfaringer og avdekke noen praktiske aspekter som må være i orden før den tid. Eksempelvis mønstrer de alle fleste av våre feltteknikere hjemmefra, og da må blant annet infrastruktur og kostnader i forbindelse med lading vurderes.

Vi er spente på erfaringene dette vil gi oss, og vil gradvis skifte ut dagens bilpark med grønnere teknologi der dette er hensiktsmessig.