Geomatikk ekspanderer sin virksomhet til Finland

Fra 1. juli har Geomatikk etablert en landsdekkende gravemeldingstjeneste i Finland gjennom selskapet Geomatikk Finland Oy. Gjennom eksport av informasjonsteknologi og spisskompetanse på digitaliserte tjenester i felt bidrar det norskeide konsernet til kostnadseffektivitet for netteiere og til å redusere risiko for graveskader og brudd på samfunnskritiske nettverk.

Selskapet har inngått en avtale med Telia som første kunde. Avtalen omfatter hele Telia sitt ledningsnett i Finland. Avtalen ble inngått ved årsskiftet og Geomatikk har brukt første halvår av 2017 til rekruttering og opplæring av totalt 45 ansatte. Parallelt med dette arbeidet har utviklerne i Geomatikk IKT i Trondheim hatt det travelt med å tilpasse og oversette selskapets egenutviklede programvare til finske behov og språk.

– Oppstarten i Finland har vært vellykket, noe Geomatikks dyktige og kompetente finske medarbeidere har bidratt til. Gjennom vår inntreden i markedet har også Finland fått tilgang til en moderne og effektiv gravemeldingstjeneste og et hovedfokus fremover blir å få flere kunder, sier konsernsjef i Geomatikkgruppen Knut Bratsberg.

Geomatikk startet opp tilsvarende tjeneste i Sverige i 2013, også da med Telia som første kunde.

– Erfaringene fra Sverige var viktige for å komme inn på det finske markedet. Etter vellykkede etableringer i Sverige og Finland kan man snakke om «the Geomatikk way», legger han til.
Det finske selskapet vil omsette for MNOK 30 første 12 måneder. Totalt vil Geomatikk-konsernet omsette for MNOK 520 i 2017 opp fra MNOK 410 i 2016. Det meste av veksten kommer i Sverige hvor omsetningen i 2017 er ventet å komme opp i MNOK 220.

Med denne siste utvidelsen til Finland vil konsernet på årlig basis behandle over 300 000 henvendelser om graving pr år, ha mer enn 200 netteiere som kunder og gjennomføre 150 000 utreiser i felt pr år.

Om Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen består av selskaper som verner om samfunnets infrastruktur og bidrar til å skape en digital framtid.

Geomatikks totalkonsept bidrar til bedre samhandling mellom de ulike partene som er involvert i utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen i samfunnet. Konseptet består av en rekke egenutviklede, skybaserte løsninger tilpasset ulike brukeres behov og er tilgjengeliggjort på mobile brukerflater, samt tjenester i felt knyttet til påvisning og innmåling av ledningsnett. Kunder og brukere er;

  • Netteierne i form av tjenester og løsninger som beskytter deres infrastruktur, og gir innsyn i graveaktiviteten nær kritisk infrastruktur slik at det kan foretas effektiv oppfølging.
  • Entreprenørene i form av enklere og mer effektive løsninger for klarering av graveområdet gjennom å tilby en samordnet tjeneste på vegne av flere netteiere.
  • Offentlige myndigheter i form av løsninger for effektiv kontroll og oppfølging av graveaktiviteten både i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og i arbeidet med å få inn AS-BUILT dokumentasjon.

For ytterligere informasjon kontakt konsernsjef Knut Bratsberg, tel 9013 1218, knut.bratsberg@geomatikk.no, eller amd dir i Geomatikk AS Tore Blekastad, tel 4800 3922, tore.blekastad@geomatikk.no