Geomatikk vant strategisk viktig kontrakt med Oslo kommune Bymiljøetaten

Logo Oslo kommune Bymiljøetaten