Geomatikk vant strategisk viktig kontrakt for Oslo kommune Bymiljøetaten

Logo Oslo kommune Bymiljøetaten