Gravemeldings- og påvisningstjenesten – nye kart

Geomatikk jobber med kontinuerlig forbedring av gravemeldingstjenesten. Modernisering og standardisering av kartløsningen er en del av dette arbeidet.

Nye kart er tatt i bruk i deler av landet og vi regner med å få på plass nye kart i resterende områder om kort tid. For brukerne av tjenesten blir det noen endringer i utseende på kartene.

Detaljert tegnforklaring finner du på gravemelding.no. Våre kundemottak kan også svare på spørsmål om kartene.