Informasjon vedrørende vår virksomhet i tiden fremover

Vi informerer om at Geomatikk AS bidrar til den nasjonale dugnaden med tanke på å bremse utbruddet av koronaviruset. Vi følger til enhver tid myndighetenes påbud og anbefalinger.

Selskapet utfører samfunnskritiske oppgaver med saksbehandling og påvisning av ledninger i grunnen knyttet til bl.a. el, telekom, fjernvarme og gass ved gravearbeider. Geomatikk foretar i tillegg utrykning ved VA-lekkasjer og graveskader.

Geomatikk AS fortsetter gravemeldingsstjenesten som normalt. De fleste av våre saksbehandlere jobber nå fra hjemmekontor. Vi følger Arbeidstilsynets regler og retningslinjer vedrørende smittefare for dem som pendler og arbeider ved våre kontorsteder. Dette inkluderer blant annet jevnlige vernerunder for å sikre at reglene blir overholdt.

Feltteknikerne våre mobiliserer stort sett hjemmefra og til sammen dekker de hele landet. For å hindre smitte og smittespredning vil vi gjennomføre noen enkle tiltak som gjør det unødvendig for våre feltteknikere å komme uansvarlig nært dem de leverer tjenester til i felt. Dette inkluderer blant annet at våre feltteknikere signerer for tjenesten på vegne av bruker for å unngå nærkontakt.

Ledelse, administrasjon samt salg- og markedsavdelingen jobber i hovedsak hjemmefra.

Vårt mål er at de som benytter våre tjenester, ikke skal merke noen endring som følge av den nåværende ekstraordinære situasjonen. Vi må ta forbehold om endringer i myndighetenes pålegg, som kan gjøre det umulig å oppnå dette målet.

Våre ansatte er tilgjengelige som vanlig på telefon, epost, og videokonferanse. Support funksjonen er også bemannet som normalt.

Spørsmål til Geomatikk AS kan stilles til viseadm. direktør Eldar Brænden (eldar.branden@geomatikk.no eller 971 64 098) eller kvalitet- og sikkerhetssjef Thomas Smestad (thomas.smestad@geomatikk.no eller 995 79 841)

Vennlig hilsen

Geomatikk AS