Julehilsen fra Geomatikk

Banner - God jul & godt nyttår

Vi har hatt nok et utfordrende år med høy graveaktivitet kombinert med en Korona-pandemi som ikke ser ut til å ta slutt med det første. Nye pålegg fra myndighetene har ført til at det i noen tilfeller har oppstått ventetider for brukerne av tjenesten, og vi beklager dette. Vi har imidlertid rekruttert en rekke nye feltteknikere for å minimere de negative effektene, samt iverksatt ytterlige tiltak for å komme brukerne av våre tjenester i møte.

2021 føyer seg inn i rekken av år der vi kan rapportere om ytterligere nedgang i antall og frekvens for graveskader. Den vedvarende situasjonen med utbredt bruk av hjemmekontor viser hvor viktig det er å ha en stabil infrastruktur der tjenestene leveres uten at det oppstår avbrudd.

Den nye ledningsregistreringsforskriften hvor del 1 trådte i kraft fra 1. juli, stiller krav til både netteiere og de som utfører arbeider i grunnen. Geomatikk har holdt seg løpende oppdatert om aktuelle endringer, og har foretatt nødvendige endringer i våre tjenester og løsninger, slik at kravene blir ivaretatt. Vi har også gjennomført informasjonsmøter både med våre netteierkunder og entreprenørene for å sikre at de ulike partene er orientert om hva de nye kravene betyr i praksis.

Forskriftens del 2, som omhandler betaling og tilbakerapportering i henhold til den nye forskriften, er nå blitt utsatt til 1.7.2022. Geomatikk har iverksatt tiltak som gjør at tjenesten vil bli tilpasset de nye kravene når disse trer i kraft. Vi vil i løpet av første halvår gjennomføre informasjonsmøter der vi orienterer om hva dette betyr i praksis.

For at kundene og brukerne av våre tjenester skal ha effektive løsninger som forenkler deres hverdag, har vi som for tidligere år, foretatt videreutvikling av disse:

  • I Ledningsportalen har vi laget en løsning der brukerne kan generere sine egne PDF-kart tilpasset formålet.
  • Vi er i ferd med å utvikle en ny versjon av GeoGrav-appen som vil ivareta entreprenørenes krav til tilbakerapportering. Den nye appen vil også bidra til å forenkle prosessen ved graving nær kritisk infrastruktur. Vi implementerer også funksjonalitet for bildetaking i forbindelse med ferdigmelding av kommunale gravesøknader og digital loggbok.
  • Vi har foretatt endringer i GeoTilsyn som gjør appen mer brukervennlig, og det vil rett over nyttår bli levert en ny versjon som effektiviserer arbeidet med å følge opp graving nær kritisk infrastruktur. 
  • Vi har også foretatt utvidelser og endringer i innsynsportalen som gjør denne mer nyttig for både ledningseierne og entreprenørene.
  • Den store nyheten i år er at vi har satt i gang utviklingen av neste generasjons GeoSak som vil få navnet SØKSYS. Løsningen vil ivareta funksjonaliteten som finnes i både GeoSak og KGrav, samt innfri de aller fleste endringsforslag som er kommet inn fra våre kunder. Løsningen vil bli levert til Oslo kommune i august 2022. Det er planlagt at denne vil bli rullet ut til øvrige kunder i løpet av Q4 2022.
  • For GeoSak har vi fått på plass et API mot sakssystemene. Vi har også fått på plass en løsning for overføring av fakturainformasjon til Visma. I tillegg har vi fått levert en ny versjon av GeoSak Felt for effektiv kontroll og oppfølging i felt.
  • Det er foretatt en del mindre endringer og forbedringer av KGrav.
  • Vi har videreutviklet tjenesten for å levere ledningsdata for planlegging og prosjektering, slik at vi nå kan levere terrengdata og høyderelatert ledningsinformasjon.
  • I tillegg har vi videreutviklet løsninger for effektiv innmåling av ledningsnett i henhold til kravene i den nye ledningsregistreringsforskriften og den nye standarden for ledningsregistrering.
  • Geomatikk har utviklet en AR-løsning (Augmentet Reality – Video med digitale GIS-elementer overlagret). Denne vil bli tatt i bruk neste år for å øke situasjonsforståelsen for våre feltteknikere.

Med en liten videohilsen fra ansatte i både Geomatikk AS og vårt søsterselskap Geomatikk IKT, ønsker vi å takke for samarbeidet i året som er gått, og ønske alle våre kunder, samarbeidspartnere og følgere en riktig god jul og et godt nytt år! 🙂