Julehilsen fra Geomatikk

Dette året har vært et spesielt år med mange nye utfordringer. Til tross for den pågående Korona-pandemien, har det vært rekordhøy graveaktivitet.

De nye påleggene som har kommet fra myndighetene har medført at vi har måttet foreta noen endringer i måten vi gjennomfører gravemeldingstjenesten på.

Vi har imidlertid gjort vårt ytterste for å komme brukerne av våre tjenester i møte, og kan nok en gang melde om en ytterligere nedgang i antall graveskader.

Den nye situasjonen med utbredt bruk av hjemmekontor viser hvor viktig det er å ha en stabil infrastruktur, der tjenestene leveres uten at det oppstår avbrudd.

For at kundene og brukerne av våre tjenester skal ha effektive løsninger som forenkler deres hverdag, har vi som for tidligere år, foretatt videreutvikling av disse:

  • Vi har etablert et nytt nettsted – ledningsportalen.no – der formålet for dette er å informere om hvilke vilkår som gjelder slik at skader kan unngås
  • Vi har etablert en ny versjon av brukerportalen med kartløsning og utvidet funksjonalitet
  • Vi har foretatt utvidelser og endringer i innsynsportalen som gjør denne mer nyttig for ledningseierne
  • Vi har levert ny kartmodul i GeoSak som gir kommunens saksbehandlere bedre oversikt over pågående aktivitet
  • I tillegg er vi i ferd med å rulle ut en ny versjon av GeoSak Felt for effektiv kontroll og oppfølging i felt
  • Vi har også foretatt endringer og forbedringer av KGrav, slik at utbyggere som ikke er ledningseiere kan registrere sine planer inn i løsningen
  • Vi har utvidet tjenesten for å levere ledningsdata for planlegging og prosjektering, slik at vi nå også kan hente inn slike data fra netteierne som vi ikke utfører denne tjenesten for
  • I tillegg har vi utviklet løsninger for effektiv innmåling av ledningsnett i henhold til den nye standarden for ledningsregistrering

Med en liten videohilsen fra våre ansatte ønsker vi å takke for samarbeidet i året som er gått, og ønske alle våre kunder, samarbeidspartnere og følgere en riktig god jul og et godt nytt år! 🙂