Miljøfyrtårn – sertifisering

Diplomet fra Oslo kommune er kommet på plass.

Oslo-kontoret i Geomatikk AS er nå miljøfyrtårnsertifisert og har mottatt diplomet som viser at bedriften er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen har en gyldighet på 3 år. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode.

Virksomheten har dermed oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfallshåndtering, utslipp og estetikk.

Miljøprestasjonene må i tillegg dokumenteres gjennom en årlig miljørapportering. Tanken er at vi skal bli litt bedre år for år.

En Miljøfyrtårn-sertifisering skal hjelpe oss å skape en miljøvennlig drift og vise en tydelig og dokumentert miljøprofil. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å bevistgjøre alle ansatte og øke forståelsen for at hver enkelt av oss kan bidra.