Møt Cathrine: ny Key Account Manager

Bildekollasj - tre bilder av Cathrine Myrvold - Geomatikk

Kundebasen vår vokser, og vi styrker nå kundeoppfølgingsteamet vårt ytterligere. Nok en tidligere saksbehandler, Cathrine Myrvold, gikk over i ny rolle som Key Account Manager (KAM) hos oss fra 01.oktober. La oss bli litt bedre kjent med Cathrine 🙂

Cathrine er 32 år og har bodd mye rundt om – alt fra Hammerfest til Trondheim, via New Zealand (!). De siste 14 årene har hun bodd i Trondheim hvor hun trives svært godt. Tidligere har Cathrine vært innom litt forskjellig, og har blant annet jobbet hos både Verisure og Fjordkraft.

Sommeren 2020 begynte Cathrine som innleid saksbehandler på ordremottaket vårt i Trondheim, og gikk over i fast stilling i oktober i fjor. På ordremottaket har Cathrine har vært innom både feltkoordinering, ledningsmåling og avvikshåndtering, samt sittet i vår interne referansegruppe i forbindelse med ledningsregistreringsforskriften.

Cathrine skal blant annet sammen med Maria ha ansvaret for våre kommune- og netteierkunder i nordvest fremover. I tillegg vil hun ha et spesielt ansvar for oppfølging av entreprenører på landsbasis som kjøper ledningsmålingstjenester fra oss.  

Som tidligere saksbehandler på ordremottaket har Cathrine god erfaring med oppfølging av entreprenører og koordinering av feltteknikere. Hun har blant annet jobbet mye med oppfølging av fremdriften i entreprenørers gravearbeider, for å sikre et godt samspill og sammen med de kunne planlegge når videre innmåling kreves. Cathrine ser derfor frem til å ta kundekontakten et steg videre, bygge relasjoner og komme enda tettere på entreprenørene og deres arbeidshverdag.

Hva er det mest interessante ved Geomatikk sitt fagområde?

Det beste med jobben er at man åpner en helt ny verden man ikke har tenkt så mye over tidligere.  De fleste kabler går jo under bakken, og er ute av syne og ute av sinn inntil til man begynner å tenke på det, og jobbe med det. Da jeg ble ansatt viste det seg at mange i min omgangskrets hadde hatt kontakt med Geomatikk for påvisning og alle hadde bare positive ting å si om kontakten.

Hva ser du frem til ved den nye rollen som KAM?

Jeg tror den nye rollen som KAM blir spennende fordi jeg kan bringe Gravemeldinga litt nærmere kundene, og vice versa. Jeg tror også at jeg kan være en god mellomkvinne for å sørge for at informasjonsflyten er best mulig.

Videre trekker Cathrine frem løsningsorientert som en viktig egenskap hun besitter. Ettersom ingen kunder er like, er det en fordel å kunne tenke utenfor boksen.

Hvordan er det å jobbe i Geomatikk?

Jeg har ikke møtt en eneste person så langt i Geomatikk som ikke har vært både trivelig og hjelpsom.

Cathrine peker på et utrolig godt samhold som en av årsakene til at hun trives så godt i Geomatikk. Hun synes det er ekstra spennende at det alltid er noe nytt å lære seg, og at kulturen for å dele kompetanse og erfaringer er svært god.

Hvem er Cathrine utenfor jobben?

Cathrine er veldig glad i film, musikk og popkultur – og ikke minst hunder. Hun deltar gjerne på quiz, utforsker verden gjennom reising og liker generelt å lære nye ting. Hun er også et ivrig medlem av bedriftsidrettslaget vårt i Trondheim, GeoBIL.

Jeg er ekstremt uatletisk, men prøver stadig nye ting med GeoBIL!

Cathrine er allerede godt i gang med innføring i den nye rollen, og vil fremover dukke opp i ulike kundemøter både sammen med Maria i nordvest, og Jonas og Julie i sørøst. Vi har stor tro på at Cathrine har mye å bidra med i dialog med våre kunder og ønsker henne masse lykke til i den nye rollen!