Møt Marita: vår nye Salgs- og markedsdirektør!

Bilde av dame som holder opp en bok foran en bokhylle

Vi ønsker Marita Solem Iversen hjertelig velkommen til oss i Geomatikk! Fra 01.januar tok hun over roret etter tidligere salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik. Etter en lang og tro tjeneste skal Magne etter hvert tre over i pensjonistenes rekker, og overleverer nå stafettpinnen til Marita.

Marita er utdannet ved Lærerhøgskolen i Bergen, og har dermed en pedagogisk bakgrunn som har vært svært nyttig i møte med blant annet kunder og samarbeidspartnere i arbeidslivet. I 2008 entret hun telecombransjen og har bakgrunn innen salg både fra tidligere Canal Digital og fra Telenor Norge. Marita har også vært Salgs- og markedssjef i Istad Fiber og kom til oss i Geomatikk fra rollen som Markedssjef New business i Eltel. En grepa dame med solid og verdifull erfaring der altså!

«Jeg opplever at det har gitt meg god erfaring og kompetanse ved å sitte på ulike sider av bordet, både i møte med kunder, men også i møte med nye kolleger».

Hva synes du er spesielt interessant med fagområdet Geomatikk opererer innenfor?

Det er så mange som er helt avhengige av oppetid på for eksempel vann, strøm, lys, varme og ikke minst internett. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det å sørge for uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur helt avgjørende. Ved hjelp av programvare og teknologibaserte felttjenester bidrar Geomatikk til å unngå graveskader på kritisk infrastruktur. Dette medfører også at vi utvikler programvare, lagrer og håndterer infrastrukturdata som krever et høyt nivå av informasjonssikkerhet. Dette synes jeg er utrolig spennende og givende å få være med på.

Hva er ditt inntrykk av Geomatikk som selskap så langt, og hva ser du på som dine viktigste fokusområder fremover som Salgs- og markedsdirektør?

For meg fremstår Geomatikk som et solid og faglig sterkt selskap. Geomatikk har en sterk merkevare og en solid markedsposisjon, som er viktig å forvalte riktig. Mine viktigste fokusområder blir å sørge for at kundene våre er tilfredse med tjenestene og produktene vi leverer, samt bidra til at selskapet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Det er noen skikkelige dyktige folk bak logoen, og de gleder jeg meg til å bli bedre kjent med!

Hvem er Marita utenfor jobben?

Marita er bosatt i Oslo sammen med kona og hunden Astor. Der har den lille familien slått seg ned like ved markagrensa.

Her får jeg meg mange fine turer i skogen for å se etter fugl og andre dyr, det er min rekreasjonskilde. Når jeg får tid leser jeg gjerne en god bok, da går det mest i krim. Er vi på reise i utlandet, sørger vi for å få med oss noen dykkerturer også. Det er et fantastisk liv under vannoverflaten!

Kollasj - to bilder av en dame

Vi er glade for å ha fått Marita med på laget og gleder oss til å bli enda bedre kjent med henne!