PRESSEMELDING: Geomatikk kjøper finsk teknologiselskap etter rekordår

Geomatikk kjøper teknologiselskapet Keypro Oy, og vil med det styrke sin posisjon i det europeiske markedet. I fjor omsatte Geomatikk for 788 millioner kr, og fikk et driftsresultat (EBITA) på 143 millioner opp fra 100 millioner i 2019. Oppkjøpet av Keypro Oy er strategisk og legger til rette for videre ekspansjon i Nord-Europa.

– Geomatikk og Keypro har komplementære virksomheter, og det er flere fordeler med å slå seg sammen. Vi kan nå tilby en komplett one-stop-tjeneste innen dokumentasjon og beskyttelse av negravd infrastruktur for ledningseiere, sier Knut Bratsberg, konsernsjef i Geomatikk gruppen.

Etter et rekordår i 2020 og med Hg Capital  som ny majoritetseier fra februar 2021,  vil Geomatikk satse sterkere på vekst via oppkjøp. Oppkjøpet av Keypro Oy er derfor et naturlig og viktig steg for å styrke selskapet ytterligere.

Bratsberg viser til at Geomatikk nylig har kommet inn på det britiske markedet og planlegger å ekspandere ytterlligere  i det nordeuropeiske markedet.

– Det er flere satsningsområder som åpner seg når vi slår oss sammen med Keypro Oy. Spesielt Fiber to the Home (FTTH) markedet i Europa vokser veldig raskt, og det er et klart behov for den kombinerte teknologi- og tjenesteløsningen de to selskapene kan tilby, sier Bratsberg.  

Selskapene ønsker å videreutvikle og forbedre tjenester for både netteiere og utbyggere, sier Keypro-styreleder Ari Rummukainen. Keypro Oy vil fortsette som en egen juridisk enhet med de samme produktene og tjenestene etter dette oppkjøpet. Å bli en del av Geomatikk vil gi flere ressurser og markedsmuligheter for videreutvikling av Keypro-programvarepakken.

Oppkjøpet er det første som gjennomføres etter at Hg Capital kom inn på eiersiden i Geomatikk. Bratsberg bekrefter at oppkjøpet er en del av en langsiktig vekststrategi.

Geomatikk opplyser også at Geir Hansen vil tiltre som konsernsjef, med virkning fra 1. januar 2022. Hansen kommer fra stillingen som CEO i Geodata As.

Nøkkelopplysninger:

Keypro Oy omsatte for 80 mnok i 2020 og har 90 ansatte.

Geomatikk omsatte for 788 mnok og hadde et driftsresultat på 143 mnok i 2020. Selskapet har 700 ansatte i 4 forskjellige land, med hovedkontor i Norge.

For ytterligere kommentarer:

Knut Bratsberg – 901 31 218