Sommerhilsen fra oss i Geomatikk

Sommerlig bannerbilde med teksten God sommer!

Da er sommeren her igjen og det er snart ferietid for de fleste. Vi vil benytte anledningen til å takke våre kunder og samarbeidspartnere for et godt første halvår av 2021.

Dette året har vært fylt av utfordringer knyttet til den spesielle situasjonen som vi har vært oppe i siden pandemien startet på begynnelsen av fjoråret. En stor andel av befolkningen har den siste tiden utført sitt arbeide fra hjemmekontoret, og samfunnet er i enda større grad enn tidligere avhengig av en stabil infrastruktur der både strøm og internett virker.

Graveaktiviteten har vært svært høy både i fjor og hittil i år. I 2020 behandlet vi snaue 140.000 gravehenvendelser og utførte mer en 90.000 påvisninger i felt. Så høy aktivitet har det ikke vært siden vi startet opp tjenesten i 1998. Til tross for den høye graveaktiviteten har vi greid å redusere antall graveskader.

Fornøyde kunder

Dette halvåret har vi gjennomført to kundetilfredshetsundersøkelser, i januar mot våre ledningseierkunder og i mai/juni mot våre GeoSak-kunder. Resultatene viste en gjennomsnittsscore på henholdsvis 81 og 76 av 100 mulige poeng, begge med økning fra forrige undersøkelse. Dette er tall vi er svært fornøyde med, og som viser at vi gjør mye riktig. Vi kjører i tillegg løpende undersøkelser mot brukerne av våre tjenester og får svært gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Vi får i snitt 5,5 når vi ber brukerne om å gi oss terningkast 1 til 6.

Ny ledningsregistreringsforskrift trer i kraft fra 1.7.2021

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trer i kraft 1.7.2021 vil påvirke hverdagen for både ledningseiere og den som skal utføre arbeider i grunnen. Geomatikk har løpende holdt seg oppdatert i forhold til de endringer som dette vil få for de tjenestene vi utfører for våre oppdragsgivere. Vi har gjennomført nødvendige tiltak internt, slik at vi kan utføre våre tjenester i henhold til de nye kravene. Vi har også fått tilbakemelding både fra våre kunder og brukerne av våre tjenester om at de nye kravene har kommet brått på, og at det derfor er behov for å få mer informasjon. Derfor arrangerte vi et webinar for både entreprenører og ledningseiere den 16. juni, og med drøyt 1500 påmeldte ble dette en suksess.

Geomatikk vil løpende orientere om endringen, og har også iverksatt utvikling for å støtte opp under nye krav til tilbakemelding som trer i kraft fra 1.1.2022. Vi vil i løpet av Q4 2021 ha foretatt endringer i GeoGrav-appen som forenkler arbeidet med tilbakerapportering. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på våre websider.

Ny funksjonalitet og nye tjenester

Vi etterstreber å stadig forbedre våre løsninger og tjenester, og jobber hele tiden med utvikling av ny og bedre funksjonalitet, samt nye tjenester. Vi har brukt mye tid på å implementere endringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravene i den nye ledningsregistreringsforskriften.

Nye avtaler

Vi har også fått på plass en rekke nye avtaler med både kommuner og ledningseiere, og utfører i dag gravemeldings- og påvisningstjenester for mer enn 170 ulike netteiere. Mer enn 60 kommuner benytter i dag GeoSak til håndtering av ulike offentlige søknader knyttet til vei og VA. I 2020 ble mer enn 21.000 søknader registrert og behandlet i løsningen. KGrav er nå satt i drift i 20 kommuner, der mer enn 60 netteiere i 2020 registrerte og koordinerte mer enn 4000 planer gjennom løsningen. Den nye ledningsregistreringsforskriften har også ført til en rekke nye oppdrag knyttet til ledningsmåling og GIS-tjenester.

Mye spennende som skjer også i andre halvår

Vi vil i løpet av året fortsette å levere forbedringer i våre tjenester og løsninger – følg med på våre websider. Vi vil også videreføre vårt systematiske arbeid med å forbedre våre metoder og prosedyrer, slik at vi kan få redusert antall graveskader ytterligere.

Vi beklager at vi pga. pandemien ikke fikk gjennomført vårt årlige kundeforum, men lover å komme sterkere tilbake neste år. Også denne høsten vil vi gjennomføre våre årlige samlinger. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til om disse skal arrangeres som webinarer, eller om det blir fysiske møter på Radisson BLU på Gardermoen. Sett likevel av datoene allerede nå:

  • Everksforum 13. oktober
  • GeoSak-forum 20. oktober
  • KGrav-forum 3. november

Vi etterstreber hele tiden å bli bedre og å videreutvikle våre løsninger og tjenester, og vi hører gjerne fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn for oppdateringer. Vi håper også at vi møter deg på et eller flere av våre arrangementer til høsten.


Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Takk for et spennende første halvår, og takk for tilliten.

Hilsen alle oss i Geomatikk AS