Sommerhilsen fra oss i Geomatikk IKT

Sommerhilsen Geomatikk IKT

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste, og vi vil benytte anledningen til å takke våre kunder og samarbeidspartnere for et flott første halvår av 2019! Den tilliten som eksisterende og nye kunder til enhver tid viser oss er avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss og levere stadig bedre løsninger og tjenester.

Vi har hatt mye spennende å bryne oss på det siste halve året, og det er mye interessant som skjer på alle områder!

Deltakelse i ArkivLett

Vi er blant annet svært tilfredse med å ha deltatt sammen med flere andre leverandører, kommuner, KS og øvrige sentrale aktører i arbeidet med en nasjonal standard for merking av offentlige byggesaksarkiver som ble lansert denne måneden. ArkivLett-prosjektet vil i våre øyne være en viktig byggekloss på veien mot økt tilgjengelighet og selvbetjening i den offentlige forvaltningen.

Opprydding og kvalitetsheving av arkiver med maskinlæring

Vi har det siste året jobbet mye med maskinlæring og trening av modeller for opprydding og kvalitetsheving av arkiver. Ved bruk av maskinlærte modeller kan vi automatisere tidligere manuelle prosesser for blant annet kategorisering og rekategorisering av dokumenter. Dette er et svært nyttig hjelpemiddel for å kvalitetsheve allerede digitalt arkivmateriale og derigjennom legge til rette for enhetlige strukturer og alt i ett søk – noe som er nødvendig for å muliggjøre ønsket om økt deling av offentlige dokumenter med næringsliv og publikum.

Det siste halvåret har vi også hatt gående et studentprosjekt med tre studenter fra dataingeniør-studiet på NTNU. Disse tre har skrevet bacheloroppgaven sin i samarbeid med oss, og med maskinlæring som tema. Dette har allerede gitt spennende resultater, og vi er veldig spente på å se hva dette kan gi oss av muligheter fremover.

Avtalearkiv for Telia i Sverige

13.juni i år slapp vi Telia Sverige og deres 3000 brukere inn i vår splitter nye versjon av braArkiv. Våre systemutviklere har det siste året jobbet på spreng for å få på plass en løsning som skulle dekke Telias behov og erstatte deres tidligere løsning for avtalearkiv. Dette innebærer en helt ny plattform for vårt arkiv, en rendyrket skytjeneste som er tilpasset drift i Microsoft Azure og som utnytter mye av rammeverket som ligger der. Den nye versjonen er en modernisering av braArkiv – en fremtidens arkivløsning med ny arkitektur tilpasset ulike behov. Denne vil etter hvert også bli en standard løsning for våre kunder i offentlig sektor.

28 000 eiendommer får ny skattetakst

På takseringssiden har vi nylig signert kontrakt med Arendal kommune om ny alminnelig taksering av deres 28 000 eiendommer. De nye eiendomsskattetakstene skal være klare til 1. mars 2021, og på grunn av det store omfanget starter arbeidet allerede nå i sommer. Dette er vårt største takseringsprosjekt siden 2010 og vi gleder oss ordentlig til å komme i gang! Parallelt med dette pågår felt- og registreringsarbeidet for fullt både i Sør Odal og i Rygge og Moss, hvor nye takster skal være klare til 1.mars neste år. Med andre ord er det mye å henge fingrene i på avdeling for eiendomstaksering om dagen!

Datafangst i felt

Vår feltløsning for objektregistrering langs veien, braFelt NVDB, er nylig tatt i bruk på fem nye driftskontrakter hos entreprenøren NCC, og det gleder oss å se at stadig flere ser nytten av denne løsningen. Videodokumentasjonsløsningen med innebygd kunstig intelligens, RoadAI, er også i ferd med å spre seg. Som norsk forhandler av denne løsningen synes vi det er svært spennende å se hvordan en slik løsning kan effektivisere arbeidet med tilstandsanalyse av veinettet og bidra til en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige vedlikeholdsbehov.

DigitalArkiv

I tillegg til alt dette har vi sammen med våre kunder besluttet å gjenopplive konferansen DigitalArkiv, og vi håper å se så mange som mulig av dere på ærverdige Britannia hotell i Trondheim i januar 2020. Invitasjon og påmelding sendes ut til våre nyhetsbrevmottakere etter sommerferien, meld deg på her for å motta invitasjon!

Tidligere i vår lanserte vi også et eget brukerforum på Facebook for våre brukere av braArkiv. Dette har vi gjort på bakgrunn av et ønske om å være enda tettere på dere som kunder. Her vil vi dele kunnskap og erfaringer, tips og triks, stille og besvare spørsmål, samt oppfordre til dialog brukerne i mellom. Dersom du som bruker av braArkiv ikke er medlem allerede, oppfordrer vi deg til å gå inn å melde deg inn allerede i dag.

Med mye spennende på gang styrker vi også laget. Vi gleder oss til å ta imot nye spennende ressurser både på IT-drift, systemutvikling og rådgivning innen arkiv og digitalisering, samt datafangst i felt – som alle begynner hos oss etter sommeren!

1.september i år er det for øvrig 10 år siden IKT-divisjonen av Geomatikk AS ble skilt ut som eget selskap og ble til Geomatikk IKT AS. Vi ser derfor frem til å feire vårt eget 10-årsjubileum med brask og bram til høsten!

Vi etterstreber hele tiden å bli bedre og å videreutvikle våre løsninger og tjenester, og vi hører gjerne fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn for oppdateringer.

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Takk for et spennende første halvår, og takk for tilliten.

Hilsen alle oss i Geomatikk IKT