Takk for 2019!

Vi skriver desember måned, og nok et spennende og innholdsrikt år går mot slutten! I den anledning ønsker vi å takke våre kunder og samarbeidspartnere for et flott 2019! Den tilliten som eksisterende og nye kunder til enhver tid viser oss er avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss og levere stadig bedre løsninger og tjenester.

Vi har hatt mye spennende å bryne oss på i året som har gått, og det er mye interessant som skjer på alle områder!

Taksering for eiendomsskatt

2019 har vært et spesielt år for de som jobber med eiendomsskatt hos oss. Vi har nemlig doblet antall hoder i avdelinga, så nå er vi 8 personer som jobber med takseringsprosjekter på fulltid. Det betyr at vi samlet sett har 30 års erfaring innen faget!

I høst har de tre sist ansatte ressursene våre gjennomført kursing og eksamen hos Kartverket, så nå har vi 8 matrikkelsertifiserte medarbeidere på avdelinga.

Neste år styrker vi laget ytterligere, og får inn en ressurs med solid bakgrunn innen taksering for eiendomsskatt og juss. Vi gleder oss!

Vi har hatt gleden av å jobbe med mange kommuner også i år, truffet kunnskapsrike og hyggelige ansatte på eiendomsskattekontor og fått sett utrolig fine steder i landet vårt.

De største prosjektene våre i år har vært omtaksering i Arendal, Sør-Odal og Nye Moss kommune. Mens prosjektene i Sør-Odal og Nye Moss nærmer seg slutten, og skal ferdigstilles innen 1. mars, fortsetter vi inn i neste år i Arendal, som skal ha nye takster i hele kommunen fra skatteåret 2021.

Vi har også bistått andre kommuner med små og store oppdrag, blant andre Ålesund, Oslo, Gjøvik, Voss og Surnadal, i året som har gått.

Samle, rydde, finne og dele arkiver

Ønsket om effektivisering og økt selvbetjening i den offentlige forvaltningen har ført til at vi i år har snakket mye om behovet for å samle og rydde arkiver, for å enklere kunne finne og dele etterspurt arkivmateriale. Uttrekk og maskinlæring gir oss muligheten til å samle og automatisk kvalitetsheve datamateriale fra ulike kilder, slik at alt kan gjenfinnes fra samme søkeplattform, alt i ett søk – uavhengig av opprinnelig kilde. I nye Larvik kommune har dette ført til enklere gjenfinning for saksbehandlerne og bidratt til å automatisere prosessen med å fremskaffe relevante dokumenter til eiendomsmeglere og andre interessenter.

Kommunereformen har gitt og vil ved årsskiftet gi oss mye å henge fingrene i. Arkivbaser i braArkiv og andre systemer migreres for å samle alle arkivene fra de ulike kommunene som skal slå seg sammen til én ny kommune. I tillegg gir nye kommune- og gårds- og bruksnummer behov for konfigurering og matrikkelvask.

Vi har også vært involvert i GeoLett i regi av KS og Direktoratet for byggkvalitet hvor målet er å sikre god kvalitet på grunnlagsdata for å videre effektivisere plan- og byggesaksprosessen. Via pilotprosjekter for regelverksplattformen Fellestjenester Bygg har vi tilgjengeliggjort metadata fra historisk skannede arkiver og sak/arkiv i FIKS Innsyn.

Når det gjelder skanning av fysiske papirarkiver er vi glade for å ha bistått kommuner som Stange, Løten, Askøy, Stavanger og Klepp mfl. med å skanne og digitalt tilgjengeliggjøre deres tekniske arkiver i året som har gått. Videre skal vi fortsette det gode samarbeidet med Kunnskapsdepartementet og kommunene Fredrikstad, Bærum, Hamar, Ås, Frogn og Vestby med flere, samt på nyåret starte opp digitaliseringsarbeidet for Nye Namsos, Alta og Kongsvinger mfl. I tillegg til dette har vi flere tilbud og anbudsbesvarelser ute, som vi krysser fingrene for at går vår vei!


Datafangst i felt

I september i år avholdte vi vårt første brukerforum for bruker av braFelt NVDB. Denne gangen med representanter fra fire ulike driftskontrakter hos vår entreprenørkunde NCC. Dette var en kjempesuksess, og noe vi kommer til å gjenta til neste år – forhåpentligvis med enda flere deltakere.

Stadig flere ser også nytten av videodokumentasjonsløsningen med innebygd kunstig intelligens, RoadAI. NCC har brukt løsningen til å avdekke manglende bolter i rekkverk, og Askøy kommune har dekket store deler av sitt vegnett. Videre er Sandnes kommune i gang med registrering av skilt og dekketilstand, og det samme har Longyearbyen lokalstyre gjort. Alle data som fanges og registreres med RoadAI kan videre via vår braFelt-løsning overføres til NVDB.

I forbindelse med dette har vi også så vidt startet testingen av innsamling av 360-graders veibilder, ved hjelp av RoadAI og et lite kamera på taket på en bil. Så langt ser resultatene svært lovende ut og vi tror at dette vil kunne gi en stor nytteverdi til våre kunder.

Konferansen vår DigitalArkiv 2020 nærmer seg med stormskritt, og vi gleder oss masse! Vi har fått utvidet kapasitet og du kan fortsatt sikre deg din billett her: https://geomatikk.no/digitalarkiv/

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en fredfull og god jul og et riktig godt nytt år!

Takk for et spennende 2019, og takk for tilliten.

Julehilsen fra alle oss i Geomatikk IKT