Vi har ISO-sertifisert ledelsessystemet vårt

Stock photo - ISO

Geomatikk har hele tiden vært opptatt av å ha ledelsessystemer som er i henhold til internasjonalt anerkjente standarder, men nå har vi gått et steg videre med å få ledelsessystemet vårt sertifisert.

Ledelsessystemet vårt er sertifisert etter følgende standarder:

  • ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
  • ISO 27001:2013 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

Sertifikatene ble utstedt av DNV 20. februar 2022, og er gyldige til 19. februar 2025.

Kvalitet

Vårt mål er å være den foretrukne leverandør i de markedssegmentene vi opererer i.

Ledelsessystemet skal sikre at vi leverer våre produkter og tjenester med rett kvalitet til avtalt tid og pris til alle våre kunder, og til brukerne av våre systemer. Systemet skal også sikre at vi arbeider for kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Dette vil bidra til å opprettholde høy kunde- og brukertilfredshet.

Miljø

Geomatikk skal være en miljøbevisst organisasjon, og vi skal ha god forståelse for hvordan vi med våre aktiviteter påvirker det ytre miljø. Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vår negative påvirkning, og for å forsterke vår positive påvirkning.

Ledelsessystemet skal hjelpe oss å sikre at vi oppnår dette.

Informasjonssikkerhet

Vårt mål er å være blant de beste på informasjonssikkerhet i de markedsområder vi opererer i. Våre kunder skal være trygge på at vi sikrer deres data like godt som dem selv, eller bedre. Og ettersom verden rundt oss utvikler seg hele tiden, må vi kontinuerlig forbedre oss for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Ledelsessystemet sikrer at vi har et godt rammeverk for å styre og utvikle informasjonssikkerheten i organisasjonen.