Vi lanserer ny kundeportal 25.juni!

For å gjøre din hverdag enda enklere har vi foretatt en betydelig oppgradering av Kundeportalen. I tillegg til nytt design, er det utviklet ny kartfunksjonalitet som gjør det enklere for deg å holde oversikt over dine saker. Vi har også laget en ny landingsside som gir deg skreddersydd informasjon og nyheter i forhold til dine interesser.

Samme sted og samme bruker

Du vil finne den nye kundeportalen på samme URL-adresse som dagens kundeportal, og du skal logge inn med samme brukernavn og passord som du har i dag.

Ny landingsside med tilpasset innhold og varslinger

Den nye kundeportalen vil basert på din geografiske tilhørighet og atferd, presentere relevant innhold tilpasset deg. Når du logger inn i den nye portalen, vil du i din personlige profil kunne merke av hvilket geografisk område du opererer i, samt hvilke av våre tjenester du benytter deg av. Dette vil medføre at du kun får opp informasjon som er relevant for ditt geografiske område og de tjenester du benytter. Når du logger på, vil nyheter som ikke er lest bli markert med en oransje prikk som fjernes så snart du har lest artikkelen.

Viktig informasjon vil presenteres som et interaktivt «varslingsbanner» som du enkelt kan krysse ut når informasjonen er lest.

Viktig informasjon vil presenteres som et interaktivt «varslingsbanner» som du enkelt kan krysse ut når informasjonen er lest.

Nytt kartgrensesnitt gir deg enklere oversikt

Vi har laget et nytt kartgrensesnitt der du får visualisert alle dine kladder, registrerte og behandlede saker. Du kan i tillegg filtrere på ulike elementer, slik at du lettere kan finne frem til aktuelle saker. Vi har stor tro på at endringene vil bidra til at du som bruker får en langt bedre oversikt over dine og ditt selskaps saker.

Nytt design

Den nye kundeportalen har nytt design som tilbyr en enklere og mer intuitiv navigering. Registrering av de ulike sakene vil gjennomføres på samme måte som i dag.

Brukerstøtte

Vi har den senere tid brukt betydelig innsats på å lage gode brukerveiledninger og videoer som på en instruktiv måte viser hvordan du skal registrere og følge opp dine saker på en mest mulig effektiv måte. Disse finner du nå lett tilgjengelig i den nye portalen. Trenger du ytterligere bistand, er det bare å ta kontakt med vår support-tjeneste.

Kundeportalen – Alt på ett sted

I Kundeportalen kan du registrere henvendelser om kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging, samt søke om ulike tillatelser fra kommunen knyttet til vei og VA. Du kan også bestille og følge opp oppdrag knyttet til ledningsmåling, terrengmåling og GIS-tjenester. Kundeportalen gir deg full oversikt over prosjektene dine, og holder deg oppdatert på nyheter fra bransjen. 

Den nye kundeportalen lanseres på ettermiddagen 25.juni og vi håper at du som bruker vil sette pris på den nye versjonen!

Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.