Vi styrker laget med nye ansatte!

Til tross for de tidene vi nå er inne i ser vi fremover og planlegger fortsatt med vekst og utvikling. Vi bidrar til å digitalisere Norge, og jobber med samfunnsnyttige løsninger og tjenester som effektiviserer våre kunders hverdag, både innen gravemelding og kabelpåvisning, arkiv og digitalisering, taksering for eiendomsskatt og datafangst i felt. De tidene vi er inne i viser i enda større grad hvor viktig dette arbeidet er.

Markedet krever at vi som leverandør hele tiden ser fremover, utvikler våre tjenester og tar i bruk ny teknologi. Rekruttering av nye, kunnskapsrike medspillere er et viktig virkemiddel for å opprettholde vekst og innovasjon hos oss, og for å kunne tilby de beste tjenestene til kunder og sluttbrukere.

På bakgrunn av dette henter vi nå inn enda flere smarte hoder. Denne uken starter to nye systemutviklere hos oss, og før sommeren tar vi imot ytterligere tre utviklere. Dette gjør vi fordi vi erfarer stor pågang etter våre produkter og tjenester, og vi ser store muligheter for å utvikle disse videre.

Vi er også i prosess med å styrke laget med flere ressurser innen support, rådgivning og kvalitet.

Vi i Geomatikk IKT har stor tro på spennende tider fremover og ser frem til å få enda flere flinke folk med på laget som vi kan møte morgendagens utfordringer sammen med!

Inntil videre: ta vare på hverandre! ❤

Hilsen fra


Per Øyvind Markussen
Administrerende direktør