Artikler

FØLG OSS

Facebook

Linkedin

YouTube

GEOMATIKK BESKYTTER
samfunnets nervetråder

Vår visjon er å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur.

Hvert år rammes tusenvis av personer av feil på ledningsnett som telefoni, bredbånd, el, fjernvarme eller vann og avløp. En betydelig andel av disse feilene skyldes graveskader.

Geomatikk jobber aktivt med å forebygge slike skader gjennom de tjenester og løsninger som selskapet har utviklet for å forenkle graveentreprenørens arbeid, samt gi netteiere og offentlige aktører kontroll over graveaktiviteten.

Vi opererer en riksdekkende tjeneste til nytte for mer enn 190 netteiere, 70 kommuner, samt flere tusen graveentreprenører og privatpersoner som daglig benytter seg av våre tjenester og løsninger.

Vi er også landets ledende aktør innen dokumentasjon av ledningsnett og arkiv & digitalisering.

Vi er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen.
Les mer

karta

111 347

registrerte gravehenvendelser i 2023

73 264

kabelpåvisninger i felt 2023

190+

netteiere lar oss passe på nettet deres

70+

kommuner benytter GeoSak