Geomatikk IKT bistår i ekspansjonen til Finland

Gruppens ekspansjon omtales hos Anleggmaskinen.no

I forbindelse med Geomatikk-gruppens ekspansjon til Finland har vi hatt vår fulle hyre med tilpasninger og oversettelser av programvare til finske behov og språk!
Se hva Anleggsmaskinen.no skriver her