Har kommunen en kulturminneplan?

kulturminneplan

Forvaltning av kulturminner og kulturmiljø er et fagområde som vil få større fokus i årene som kommer. Det er definert et nasjonalt mål om at tapet på verneverdige kulturminner ikke skal overstige 0,5 % innen 2020. Ny teknologi bidrar til at dette arbeidet kan gjøres effektivt fra registrering i felt til at data er importert i Askeladden.

Gjennom prosjektet Kulturminne i kommunen (KIK) ønsker Riksantikvaren å inspirere kommunene til å gå i gang med etablering av kulturminneplan. Prosjektet har som målsetting at 90 % av alle kommuner innen 2020 skal ha konkrete planer om et særlig fokus på kulturminner.

Som hjelp for å komme i gang med etablering av en kulturminneplan er det hvert år mulig å søke om tilskudd fra Riksantikvaren. Tilskuddet gis både til kommuner og fylkeskommuner, inntil henholdsvis kr. 100 000 og kr. 200 000. I 2017 mottok hele 57 kommuner tilskudd fra Riksantikvaren (for 2018 var søknadsfristen 15. januar).

Her er ett eksempel på etablerte kulturminneplaner:

 

Datafangst i felt som grunnlag for kulturminneplan

Registreringsarbeid i felt har ofte foregått ved bruk av håndskrevne skjemaer og fotografering med ordinært kamera. Denne metoden krever et betydelig etterarbeid med digitalisering og teksting av bildefiler. Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune har gjort et banebrytende arbeid for å forenkle innsamling av data til en kulturminneplan. Du kan lese mer og la deg inspirere av hva Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune har gjort i forbindelse med kulturminneplan her.

 

Tap av verneverdige kulturminner

Det er som nevnt et overordnet mål fra Storting og Regjering at tapet av verneverdige kulturminner ikke skal overstige 0,5% innen 2020. For å oppnå dette er det viktig at kommunene har jevnlige kontrollregistreringer og får iverksatt nødvendige tiltak på de mest utsatte kulturminnene med høy verneverdi og dårlig tilstand. Riksantikvaren er ansvarlig for kontrollregistreringer hvert 5 år.

 

242 kommuner har skannet SEFRAK-skjema

Riksantikvaren har bidratt til at mange kommuner har skannet sine SEFRAK-skjema ved at de tilbyr å arkivere disse i et web-basert arkiv uten kostnader. Ved kontrollregistreringer er det til stor hjelp å ha referanse i de skannede skjemaene. Dersom din kommune har SEFRAK-skjema som ikke er skannet, kan dere ta kontakt med Riksantikvaren for å finne ut hva som kan gjøres for å få disse inn i web-arkivet. Fylkeskommunene er som oftest involvert, og det er nok også mulig å søke til de om tilskudd for å få dette gjort.

 

Geomatikk IKT har mye kunnskap om metoder for å samle inn, analysere og forvalte historien på kulturminnene over tid. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om hva vi kan bidra med innen datafangst i felt!

 


Skrevet av
Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver

lars.mjolhus@geomatikk-ikt.no
957 66 127

 

Sist oppdatert: 09.02.2018.