Annerledesåret 2020

Julehilsen fra Geomatikk IKT

Vi skriver desember måned, og annerledesåret 2020 går mot slutten. I den anledning ønsker vi å takke våre kunder og samarbeidspartnere for et godt år, til tross for den utfordrende samfunnssituasjonen vi alle befinner oss i.

Det har naturligvis vært et spesielt år for oss alle sammen og også vi i Geomatikk IKT har blitt påvirket på ulike områder. Vi har åpnet mange nye (hjemme)kontorer og måttet stenge ned produksjonen på digitaliseringssenteret for en periode. Nå er vi heldigvis på vei tilbake til en mer normalisert hverdag, og vi håper og tror at vi vil komme styrket ut av dette alle sammen, og ser frem til et nytt år!

Vi i Geomatikk IKT bidrar til å digitalisere Norge, og jobber med samfunnsnyttige løsninger og tjenester som effektiviserer våre kunders hverdag, og de tidene vi nå er inne i viser i enda større grad hvor viktig dette arbeidet er. Som de fleste andre har vi også hatt færre anledninger til å møte våre kunder og samarbeidspartnere, grunnet avlyste arrangementer gjennom hele året. Likevel har vi opplevd god aktivitet i markedet, og webinarer og videomøter har virkelig kommet til sin rett!

Vi har hatt mye spennende å bryne oss på i året som har gått, og det er mye interessant som skjer på alle områder!

 

Vegforvaltning

På vegforvaltningssiden startet vi dette etter hvert så spesielle året med utvikling av en ny registreringsklient mot NVDB, som skal kunne brukes både ute i felt og inne på kontor. Når vi nå skriver desember, har første versjon av klienten allerede vært klar til bruk en periode. Målet med klienten er at den skal fungere som et alternativ til NVDB123 (fases ut i 2021), samt inneholde flere funksjoner tilpasset feltbruk. Vi ser med spenning frem mot nye funksjoner som vil komme til utover 2021.

For videodokumentasjonsløsningen RoadAI har 2020 vært et positivt år, på tross av Covid19-situasjonen som har herjet rundt oss. Stadig flere tar i bruk løsningen for å kartlegge sitt vegnett, og tilbakemeldingene på løsningen er gode. Blant flere nye kunder som har tatt i bruk RoadAI kan vi nevne Larvik kommune, Gran kommune, Øygarden kommune, Statens vegvesen Drift Øst og Mesta.

Statens vegvesen Drift Øst gjennomfører i disse dager et pilotprosjekt hvor de benytter MD30-sensorer levert av Geomatikk IKT for å overvåke vinterdriften på RV3 i Østerdalen. Dette er et utrolig spennende prosjekt som vi gleder oss til å følge videre.

Det har vært et spennende år for vegforvaltning i Geomatikk IKT, og vi gleder oss til fortsettelsen og nye muligheter i 2021.

 

Taksering for eiendomsskatt

På avdeling for eiendomstaksering har det vært full aktivitet hele året, også i felt, til tross for koronapandemien.

Vi er straks i mål med vårt største prosjekt på mange år, omtaksering av om lag 28.000 eiendommer i Arendal kommune. Åtte besiktigere har vært i aksjon i hele år, og nå gjenstår innspurten med de siste takst- og matrikkelregistreringene på kontoret og takstnemndas endelige vedtak.

Vi har i år fått gleden av å ta turen nordover, til Porsanger, Norges tredje største kommune i areal. Her har vi bistått kommunen med å taksere næringseiendommer, fritidseiendommer og gårdsbruk. Våre besiktigere har måttet ta i bruk mange ulike framkomstmidler i tillegg til bil for å komme seg fram til eiendommene, som firehjuling, sykkel, kajakk, truger, ski, båt og snøscooter, og de har gått utallige mil på fjell og vidder i kommunen.

Lesja kommune ligger vakkert til, øverst i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Kommunen innfører eiendomsskatt på alle eiendommer fra 2021, og vi bistår med besiktigelse og taksering av i underkant av 4.000 eiendommer. Vinteren kommer alltid tidlig hit, så her var det om å gjøre og legge opp en fornuftig plan i kappløpet mot snøen. Åtte besiktigere starta «øverst og innerst» på sensommeren, men også her har de måttet ta i bruk både ski, truger og snøscooter på sin ferd.

Vi har også hatt gleden av å bistå andre kommuner med små og store oppdrag, blant andre Heim, Åmot, Ørland, Berlevåg, Nye Moss og Sør-Odal, i året som har gått.

 

Arkiv og digitalisering

Ønsket om effektivisering og økt selvbetjening i den offentlige forvaltningen har virkelig gjort seg gjeldende dette året. Pandemien har nok kanskje gjort det enda tydeligere for oss hvor nyttig det er å ha informasjon tilgjengelig digitalt, og det har ikke manglet på forespørsler fra både private og offentlige aktører som ønsker å digitalisere sine arkiver.  Når vårt digitaliseringssenter endelig kunne åpne dørene igjen så smått i juni, manglet det ikke på papirarkiver å ta tak i. Vi har i løpet av året bistått blant annet Statens jernbanetilsyn, Alta kommune, Bioteknologirådet, Arendal kommune og BKK Nett med å omdanne fysiske arkiver til digitale.

Behovet for å samle og strukturere etterspurte arkiver, både fysiske og digitale, for enklere gjenfinning og deling med publikum, har vist seg enda sterkere i år. IKT Agder og Kongsvinger kommune er eksempler på aktører hvor vi i år har igangsatt større prosjekter med både samling, rydding og verdiøkning av fysisk og digital arkivinformasjon. Skanning, import av historiske baser, overføring fra produksjonsarkiver og opprydding i eksisterende kategorisering ved hjelp av maskinlæring. Alt dette gjør det enklere for kommunene å gjenbruke og dele arkivinformasjonen som tidligere befant seg i ulike formater, i ulike baser og på ulike strukturer.

I løpet av året har vi lansert GeoDoc Synk, en synkroniseringstjeneste som nå gjør det mulig å løpende overføre avsluttede saker fra produksjonsarkivet til GeoDoc. Dette for å gjøre GeoDoc enda mer komplett og samle alle etterspurte data på ett sted, både fra historiske- og produksjonsbaser. I tillegg er vi i gang med videreutvikling av tjenester for sensitivitetsanalyse og matrikkelvask, og forventer å lansere flere spennende nyheter i året som kommer!

 

Færre fysiske møter

Dessverre har det ikke vært mulig å reise rundt på møter og konferanser i år, men vi har fått mulighet til å delta på en god del digitale samlinger. I tillegg setter vi stor pris på at så mange av våre kunder har holdt kontakten med oss gjennom webinarer og digitale møter. Dette har fungert godt, men vi ser uten tvil frem til å kunne reise ut og møte dere alle fysisk igjen, forhåpentligvis i løpet av 2021.

Neste års første begivenhet skulle for vår del være DigitalArkiv 2021 på Britannia hotell. Grunnet samfunnssituasjonen har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse den fysiske konferansen, men som en erstatning arrangerer vi en digital dag 09.februar. Påmeldingen er åpnet og vi håper du har lyst til å ta en titt på programmet: https://geomatikk.no/digitalarkiv/

 

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en fredfull og god jul og et riktig godt nytt år!

Takk for et annerledes, men spennende 2020, og takk for tilliten. Vi håper å kunne treffes igjen i 2021!

Julehilsen fra alle oss i Geomatikk IKT