IKT Agder samler arkivene og flytter i skya!

Skydrift av arkiver

IKT Agder IKS samler skannede papirarkiver og historiske digitale sakarkivbaser i GeoDoc. I tillegg skal produksjonsbasen kobles på for løpende overføring av avsluttede saker.

IKT Agder er et interkommunalt driftsselskap som eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, i tillegg til Agder fylkeskommune.

Alle kommunene i Agder, bortsett fra Tvedestrand og Vennesla, har i dag sine skannede eiendomsarkiver i vårt GeoDoc. Fem av disse driftes hos oss og de resterende tre driftes per i dag på IKT Agder sin egen infrastruktur.

IKT Agder har nå besluttet å gå helt over til skydrift, og flytter derfor alle sine GeoDoc over i skya hos oss i Geomatikk.

Import av historiske baser til GeoDoc

Vi ser at det å samle ulike arkivbaser til én base blir mer og mer etterspurt, nettopp for å forenkle søk og gjenfinning. I tillegg til å flytte alle IKT Agder sine GeoDoc til skya hos oss, skal de nemlig også importere fem historiske ePhorte-baser inn til GeoDoc, slik at også disse tilgjengeliggjøres sammen med de skannede arkivene.

I tillegg skal det etableres et GeoDoc for Tvedestrand kommune, som tar i bruk løsningen for første gang ved å importere inn sin allerede digitale historiske ePhortebase. Tradisjonelt har GeoDoc først blitt etablert i forbindelse med skanning av papirarkiver, men Tvedestrand viser nå vei ved å starte med å importere allerede digitalt materiale, før de etter hvert også skal skanne sine papirbaserte eiendomsarkiver inn til GeoDoc.

Overføring fra produksjonsbaser

For å komplettere det hele skal vi også etter hvert koble på produksjonsbasene til de åtte kommunene, slik at IKT Agder sine GeoDoc løpende vil ta imot avsluttede saker og dokumenter fra produksjonsbasene. På denne måten blir GeoDoc langt på vei en komplett base for tekniske arkiver, og bidrar til målet om alt i ett søk – uavhengig av opprinnelig kilde.

Alle kommunenes eksisterende integrasjoner vil selvsagt ivaretas, og tilgangen fra eksempelvis Infoland, GisLine og Gemini VA opprettholdes. Videre skal Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli også integrere sine GeoDoc mot kommunenes Min side.

Effektiviseringsgevinster

Ved å samle all historisk data på ett sted, både skannet papirarkiv og elektronisk skapte arkiver, og i tillegg koble på produksjonsbasen, kan en oppnå store effektiviseringsgevinster;

  • Bedre oversikt
  • Lettere gjenfinning – alt i ett søk
  • Bedre integrasjoner mot andre systemer
  • Lik strukturering
  • Mer komplette selvbetjeningsløsninger
  • Spart tid til medarbeidere som da kan gjøre andre oppgaver

 

Prosjektet er godt i gang og vi gleder oss til å se hvilken nytte kommunene vil ha av jobben som nå gjøres!

 

Les mer om det å samle og rydde historiske baser i GeoDoc.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med sammenslåing, kvalitetsheving og enklere tilgjengeliggjøring av ulike arkivbaser!

 

Portrettbilde av mann

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no