Digital selvbetjening i doctorg

Mann gir dokument ut fra et arkiv gjennom pc skjerm

Dagens digitale samfunn ønsker å samhandle & dele mer effektivt enn noensinne, og vi i Geomatikk bistår kommuner og deres innbyggere til en mer effektiv & digital hverdag gjennom vår publikumsportal doctorg!

Med doctorg får publikum, både innbyggere og næringsliv, en rask og effektiv plattform for å hente etterspurt eiendomsinformasjon på uten å måtte ha lange og tidkrevende prosesser med behandling hos kommunen. doctorg speiler det digitaliserte eiendomsarkivet til kommunen, slik at det blir mulig å gi innsyn i innbyggernes søknader, byggetegninger, skisser og mye mer; helt enkelt fra en nettside!   

Etter suksess i Askøy kommune, er vi glade for å informere om at både Randaberg og Klepp kommuner nå har tatt samme steg for å tilpasse seg publikum i det digitale samfunnet med doctorg. Dette bidrar til en raskere prosess i innhenting av eiendomsinformasjon for alle innbyggere og relevante næringslivsaktører. Kommunene Randaberg og Klepp vil da kunne tilby raskere behandlingstid, som nettopp er i samsvar med målsettingen til de fleste kommuner rundt om i landet; Effektivisering.  

Dette er de ikke alene om, nå er Øvre Eiker den fjerde kommunen på vei inn i publikumsløsningen og vil være i full drift i løpet av året. Andre kommuner holder interessen høy og flere ser den økte samhandlingen og effektiviseringen doctorg vil gi innbyggere og ikke minst ansatte i kommunen.   

doctorg er en selvbetjeningsplattform som forankrer digitaliseringen i Norge, og vi får stadig nye innspill som vil hjelpe å videreutvikle innsynsportalen, samt standarden og samhandlingen mellom kommune, innbygger og næringsliv. Denne typen innovasjon vil gi kommuner et fortrinn i å tilpasse seg de endringene som skjer i befolkningen, og kommunene får tilfredsstilt både sine egne behov; og samfunnets.  

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan din kommune kan ha nytte av doctorg!

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no