Integrasjoner i GeoDoc

Tannhjul

Når man har etablert et digitalt arkiv som GeoDoc, gjerne med både skannede papirarkiver og importerte historiske baser, har man allerede kommet langt på vei i prosessen mot enklere selvbetjening og saksbehandling. For å oppnå maksimalt utbytte av det digitale arkivet, kan det imidlertid være lurt å tenke på om man vil ha behov for integrasjoner til eller fra arkivkjernen og eventuelt hvilke integrasjoner som er de mest hensiktsmessige. For å skape en effektiv og sømløs samhandling kan det nemlig være en fordel at arkivet kan gjøre oppslag i ditt sak-/arkivsystem og andre fagapplikasjoner, samt at disse kan gjøre søk i det digitale arkivet. Våre integrasjoner baseres på standardiserte grensesnitt, noe som legger til rette for å frigjøre applikasjoner og områder for informasjon.  

Url-kobling og web service  

Mange av våre kunder har aktive integrasjoner, både til og fra GeoDoc, noe som kan gjøres ved hjelp av URL-koblinger, web services og Geointegrasjon. Ved en URL-integrasjon kan eksempelvis en eller flere URL-integrasjonssider konfigureres i GeoDoc, slik at man fra denne siden har mulighet til å utføre søk i en eller flere av arkivdelene i GeoDoc. I tillegg kan det også settes opp søk videre mot for eksempel sak/arkiv via GeoIntegrasjonsstandardens Web Services. Hvilke søkefelt som skal være tilgjengelige på URL-Integrasjonssiden er konfigurerbart, og man kan selv velge om man vil gi tilgang til URL-integrasjonssiden uten innlogging i GeoDoc, eller om man vil inkludere krav om innlogging. 

Kobling mot produksjonsbaser via GeoIntegrasjon

Et annet hjelpemiddel som kan være nyttig for å oppnå et komplett digitalt arkiv er å sette opp en kobling mot produksjonsbasen. Vi i Geomatikk kan tilby å hente inn alle produksjonsbaser som støtter GeoIntegrasjonsstandarden. Med en slik integrasjon kan også alle dokumenter legges i spesifiserte arkivdeler med ønsket kategorisering. En kobling mot produksjonsbasen vil bety å få løpende kopiert avsluttede saker og dokumenter fra produksjonsbasen direkte til GeoDoc, uten å slette elle flytte filene. I praksis betyr dette at når journalposter med dokumenter får status J eller A, vil synkroniseringen starte og de klargjorte dokumentene kopieres over til GeoDoc. Dokumentene som blir hentet fra produksjonsbasene vil i tillegg kunne gjennomgå en «vask» og kategorisering via vår maskinlæringsløsning docAI. Dette hjelper deg å få en tilnærmet komplett base for tekniske arkiver, med enhetlig struktur og kategorisering.  

Med gode integrasjoner får du tilført økt verdi til ditt digitale arkiv!  

Les også mer om hvordan GeoDoc kan bli en komplett base for tekniske arkiver, og dermed et felles integrasjonspunkt for alle øvrige systemer som trenger tilgang til arkivet, eller last ned vårt produktblad om synk av produksjonsbaser:

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra med å skape en effektiv og sømløs samhandling i din virksomhet? Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Portrettbilde av mann

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no