Julehilsen fra oss i Geomatikk IKT 2021

Julebanner - Riktig god jul ønsker fra oss i Geomatikk IKT

Det tikker nok en gang mot juleferie for de fleste. Når 2021 nå skal gjøres opp kan vi med glede se tilbake på et år som i all hovedsak ble litt mindre annerledes enn fjoråret. Et år som har bydd på mange spennende kundeprosjekter og gode møter mellom mennesker.

Vi har også i år måttet finne oss i en del avlyste arrangementer og færre fysiske møter med våre kunder og samarbeidspartnere. Likevel har vi opplevd god aktivitet i markedet, og vi håper at vi «står han av» nå mot årsskiftet og at 2022 blir året som tar oss alle tilbake til den etterlengtede normalen.

Taksering for eiendomsskatt

Året 2021 har vært et spennende og variert år for vår avdeling Eiendomstaksering, og vi ser at kommunene etterspør tjenester innen alt fra alminnelig taksering av alle eiendommer, kun næringseiendommer eller energianlegg, årlig forvaltning til klagebehandling. To «lokale» prosjekter har gjort at vi har kunnet ta turen over Trondheimsfjorden for å besiktige eiendommer i Ørland og Indre Fosen, og noen mil lenger unna har vi også hatt prosjekter i Heim og Lesja. Nå har vi fokus på å komme i mål med våre pågående prosjekter i god tid innen 1. mars, samtidig som vi skal starte opp med nye oppdrag for 2022. Vi gleder oss!

Vegforvaltning

Også på vegforvaltningssiden har 2021 vært et spennende år. Vi ser en positiv utvikling i markedet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi til vegrelaterte oppgaver. Fra høsten i år kunne vi blant annet begynne å levere Vaisala Wx Horizon, et nytt system for vinterdrift som skal benyttes av noen av våre kunder allerede kommende vinter. Wx Horizon er en ny skybasert løsning som hjelper vegforvaltere med å forstå den potensielle påvirkningen værforholdene kan ha på vegnettet og agere ut fra dette. Løsningen sammenstiller observasjonsdrevne data fra faste værstasjoner, værmodeller og mobile sensorer for å beregne værforhold og fremtidsutsikter for vegnettet i ett og samme kartgrensesnitt.

Vi har også sett en spennende utvikling for videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI dette året. Dekkeanalysen er stadig forbedret, og vi ser at flere markedsgrupper ønsker å ta i bruk RoadAI for å styrke sitt arbeid. Vi ser positivt på 2022 og tror det er mye spennende i vente for hele veg-Norge.

Arkiv og digitalisering

Behovet for å samle og strukturere etterspurte arkiver, både fysiske og digitale, for enklere gjenfinning og deling med publikum, har vært premissgivende også dette året. Når vi nå ser tilbake på hva vi har utført sammen med vår kunder og samarbeidspartnere det siste året, er det rydding i arkiv og deling av kompetanse for å skape gode og anvendelige arkiv som utmerker seg.

Det er flere kommuner som i løpet av året har meldt interesse for metoden vår for å rydde i sine eiendomsarkiver. Bestillinger vi har mottatt i forbindelse med ryddeprosjekter viser at behovet er der, og at metoden vi nå anvender fungerer.

Godt samarbeid og kunder som har utfordret oss har gitt oss økt kompetanse og bidratt til utvikling av metoder som gir gode arkiv. Tett samarbeid mellom kundene og oss som leverandør i gjennomføring av prosjekter har vært en suksessfaktor, og har bidratt til morsomme og utviklende prosjekter.

Det at vi deler kompetanse som vi som leverandør har ervervet igjennom digitalisering av papirarkiver over flere år, viser seg å være svært nyttig for de som vil omdanne papirarkivene til digitale arkiv. Ved å gi råd i forkant av digitaliseringsprosjektene, evner prosjektene å nå de målene som kundens organisasjon har satt for sine arkiver.

Det gleder oss å kunne si at 2021 har vært året der flere og flere kommuner har skjønt betydningen av å samle alle etterspurte arkivdata på ett sted for enklere deling, ajourhold og integrasjon. Det har også vært året der flere har begynt å dele arkivinformasjon med innbyggerne via publikumsløsningen docTorg.

 

Til tross for koronasituasjonen har vi hatt mye aktivitet på digitaliseringssenteret vårt også i år. Dette året har vi gjennomført flere digitaliseringsoppdrag for ikke kommunale aktører hvor papirarkivenes endestasjon har vært sikkerhetsmakulering. Det gleder oss å se at stadig flere ønsker å frigjøre plass og sikre sine arkiver for fremtiden ved å digitalisere papirarkivene. Vi har fremdeles mange kommunale arkiv i produksjon, og det nyeste tilskuddet er Rælingen kommunes byggesaksdokumenter som nylig ankom våre digitaliseringslokaler. Vi ser også at flere private aktører velger å skanne sine arkiver. I september hentet vi prosjektarkiver hos Norges Geotekniske Institutt, om lag 18 500 rapporter og 17 000 tegninger er i ferd med å bli digitale.

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere et fruktbart kommende år og en fredfull jul!

Takk for et spennende 2021, og takk for tilliten.

 

Julehilsen fra alle oss i Geomatikk IKT

Under kan du se en videohilsen fra oss i Geomatikk IKT og våre flotte kolleger i Geomatikk AS:!